23 Maart 2018

Het belang van een betere verdeling van de wereldwijde rijkdom

Beheercommentaar

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is aanbeland in een nieuwe, kritiekere fase. Op 1300 Chinese producten zouden douaneheffingen toegepast gaan worden voor een bedrag dat op $ 60 mld. wordt geraamd. De beperkingen zouden ook gelden voor Chinese investeringen in technologiesectoren.

De grootmoedige Donald Trump gaf de Europeanen de tijd tot mei om een akkoord te vinden over de tarieven op staal en aluminium. Deze techniek van dreigementen en lokmiddelen brengt de financiële markten danig van slag en zorgt voor volatiliteit op de wisselkoersen en de rentevoeten. Zolang deze commerciële oorlogsretoriek voortduurt, is de kans groot dat de financiële markten instabiel blijven. Voor de Amerikanen is het evenwel zaak om hun handelspartners niet al te zeer op de zenuwen te werken, want het zijn tegelijk financiële partners die een aanzienlijk deel van de Amerikaanse schuld opkopen. Het stappenplan voor renteverhogingen zoals uitgetekend door Jerome Powell (drie verhogingen in 2018, drie verhogingen in 2019 en twee in 2020) zou de Europese beleggers ervan moeten overtuigen om dat te blijven doen.

 Deze strijd voor een betere verdeling van de wereldwijde rijkdom als gevolg van de ultraglobalisering van het handelsverkeer is ook merkbaar binnen de bedrijven. Het vraagstuk van de verdeling tussen de kapitaalfactor en de arbeidsfactor is niet nieuw. Ze houdt alle economen in de ban, want het is de ruggengraat van het kapitalistische systeem.

Een aantal grote ondernemingen stelden onlangs hun loonbeleid opwaarts bij door verhogingen of premies toe te kennen (Toyota, Skoda, Porsche, JP Morgan, Walmart ...). De toenemende afwijking van de inkomstenevolutie van de middenklasse in verhouding tot de gemiddelde historische tendens plaatst gezagsdragers en regeringen voor een uitdaging. Zonder looninflatie komt er geen inflatie en geen gezonde inflatie. Het tekort aan arbeidskrachten is al een realiteit in Europa. De werkloosheid is er dan ook al met meer dan drie punten gedaald.

Voor bedrijven zal het erop aankomen manieren te vinden om hun marges veilig te stellen in een volatiele omgeving. Voorlopig is het nog te vroeg op het jaar om ons een eerste idee te geven van hoe fors de winstverwachtingen zullen toenemen. De winstramingen zullen nog bepalender zijn dan vorig jaar, omdat er ondertussen ook tegenkrachten ontstaan zijn (minder soepel monetair beleid en nakende handelsoorlog). In ieder geval zijn dat geen elementen die van aard zijn om de financiële markten gerust te stellen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 23 maart 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is aanbeland in een nieuwe, kritiekere fase. Op 1300 Chinese producten zouden douaneheffingen toegepast gaan worden voor een bedrag dat op $ 60 mld. wordt geraamd. De beperkingen zouden ook gelden voor Chinese investeringen in technologiesectoren. De grootmoedige Donald Trump gaf de...
2018-03-23