12 Maart 2018

Donald Trump zet de toon voor aandelenmarkten

Beheercommentaar

De verkiezingsresultaten in Italië zorgden uiteindelijk niet voor een opstoot van volatiliteit zoals na het referendum van vorig jaar. Met enige ironie kunnen we eruit besluiten dat bijna 30 miljoen Italianen voor het ontslag van Matteo Renzi hebben gestemd. Nochtans heeft zijn partij (PD), net als de andere, misschien nog steeds de sleutel in handen voor de vorming van een nieuwe coalitieregering of gewoon voor de wetgevende steun aan een technocratische regering. Zoals gewoonlijk is er geen enkele zekerheid over de manier waarop Italië zal worden bestuurd. De markten zijn dat gewoon en overigens is de huidige economische situatie van Italië niet vergelijkbaar met die van 2011. De handelsoverschotten zijn positief en de groei wordt opwaarts bijgesteld. De hervormingen van de arbeidsmarkt hebben effect.

In de eurozone stuurde de ECB haar communicatie licht bij door in haar discours af te zien van een steeds inschikkelijker beleid. De maandelijkse aankopen blijven behouden op 30 Md€ tot september 2018. Een verlenging met drie maanden blijft mogelijk, maar dit zal afhangen van de beschikbare obligaties.

De Bank van Japan, die eveneens veel aankocht, wordt geconfronteerd met hetzelfde spanningsveld. De eerste renteverhoging wordt door de markten verwacht in 2019. De vraag is nu in welk kwartaal dat zal zijn. Alles zal afhangen van het economisch groeiniveau in de eurozone en van de veelbesproken inflatiedoelstelling van 2 %.

Donald Trump toont zich als de man aan het roer van de financiële markten. Dat zagen we na de aankondiging van protectionistische maatregelen (waarop enkele uitzonderingen zullen gelden, met name tegenover de NAFTA-partners) en de aankondiging van zijn mogelijke ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jung Un. Tijdens het eerste kwartaal blijven de financiële markten heen en weer getrokken door de centrifugale en centripetale krachten van het kapitalisme.

Donald Trump, Xi Jinping en de centrale banken worden de scheidsrechters van deze strijd. Te midden van deze verbale en mediatieke krachtmeting zullen Europa of Japan al het mogelijke doen om zelf op koers te blijven met hun eigen uitdagingen (economische convergentie voor de eurozone en aanpassing aan het fenomeen van de vergrijzing voor Japan).

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 12 maart 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De verkiezingsresultaten in Italië zorgden uiteindelijk niet voor een opstoot van volatiliteit zoals na het referendum van vorig jaar. Met enige ironie kunnen we eruit besluiten dat bijna 30 miljoen Italianen voor het ontslag van Matteo Renzi hebben gestemd. Nochtans heeft zijn partij (PD), net als de andere, misschien nog steeds de sleutel in...
2018-03-12