23 Februari 2018

De markten in een technische fase

Beheercommentaar

Sinds de forse correctie begin februari lijken de markten nu aanbeland in een technische, volatiele en onzekere fase. Geregeld flirten ze met niveaus en drempels waar chartisten een broertje aan dood hebben: 1,25 voor de euro/dollar, 70$ voor olie en 2,9-3 % voor Amerikaanse staatsleningen op tien jaar. Ook de kerngegevens blijven goed in de Verenigde Staten, waar zelfs de Fed toegaf verrast te zijn door het verregaande effect van de belastinghervorming. De woningbouw liet er in januari een opvallende groei optekenen (+9,7 % voor de begonnen werven) en ook de enquêtes over het ondernemingsklimaat leverden in februari behoorlijke resultaten op voor de twee componenten (industrie en diensten).

De lang (te lang?) becommentarieerde inflatiecijfers zijn nog niet verontrustend, maar zowat overal ter wereld weerklinken steeds vaker de thema’s pricing power en schaarste aan grondstoffen en arbeidskrachten. De eerste werkdagen van Powell als Amerikaanse centrale bankier voeden de twijfels en de vragen van de beleggers. Powell zit in het collectieve geheugen als de Amerikaanse generaal die de overwinning behaalde in de eerste Golfoorlog. Zal zijn naamgenoot de doctrine van de verpletterende slagkracht overnemen door zich zeer agressief op te stellen? Zijn persconferentie aanstaande dinsdag zou de beleggers een eerste antwoord kunnen opleveren over de snelheid van de normalisering en dus de renteverhogingen door de Fed: 3 of 4 zijn de cijfers die momenteel circuleren voor 2018. Een van de eerste risico’s die hij zal moeten indijken, is de mogelijke oververhitting van de Amerikaanse economie. Voor het eerst sinds lang baart Europa minder zorgen dan de Verenigde Staten.

Sinds het jaarbegin zijn de kapitaalstromen duidelijk in het voordeel van Europese aandelen, ten nadele van de Amerikaanse. De beleggers onttrokken 22 Md$ uit Amerikaanse aandelen, terwijl ze 15 Md$ in Europese aandelen belegden. Laat ons hopen dat er op 4 maart (Italiaanse verkiezingen en interne stemming over het coalitieakkoord bij de SPD in Duitsland) geen ommekeer komt in deze gunstige tendens.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 23 februari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Sinds de forse correctie begin februari lijken de markten nu aanbeland in een technische, volatiele en onzekere fase. Geregeld flirten ze met niveaus en drempels waar chartisten een broertje aan dood hebben: 1,25 voor de euro/dollar, 70$ voor olie en 2,9-3 % voor Amerikaanse staatsleningen op tien jaar. Ook de kerngegevens blijven goed in...
2018-02-23