16 Februari 2018

De markten ontvangen rustig de terugkeer van de inflatie in Amerika

Beheercommentaar

De beleggers hadden het genoegen om Valentijn te vieren in het gezelschap van de gegeerde Inflatie.

Op 14 februari, een traditionele hoogdag voor alle verliefden, werden in de Verenigde Staten inflatiecijfers gepubliceerd die de verwachtingen voor de toekomst alleen maar bevestigden. De CPI-index (consumer price index), waarnaar door elke doorsnee waarnemer wordt uitgekeken, kwam uit op 2,1 % (tegenover 2,5 % een jaar eerder). Nuttiger zou echter zijn om rekening te houden met de PCE-index (personal consumer expenditure), omdat die sinds 2012 als basis dient voor de door de Fed vooropgestelde 2 %-drempel. Die bedroeg 1,8 % (tegenover 2,1 % een jaar eerder). Er is dus veeleer sprake van een normalisering dan van een opstoot, laat staan van een ontsporing van de inflatie. Hoe dan ook situeert de evolutie zich in een erg bijzondere rentecontext. De rente op tien jaar lijkt ondertussen te lonken naar de 3 %-drempel. De ontwikkelingen op het inflatiefront gaven de aandelenmarkten vleugels (zowel in de VS als in Europa), mede door toedoen van de goede jaarresultaten en de optimistische communicatietoon voor 2018. Op de wisselmarkt was de impact nog sterker.

De dollar leek de grens van de 1,25 tegenover de euro goed en wel overschreden te hebben om zich iets duurzamer te nestelen binnen de vork 1,25-1,30. De yen versterkte zich dan weer tegenover de euro, nadat zij spectaculaire niveaus had doorbroken (137). Omtrent de Amerikaanse economie blijven immers twijfels bestaan. Met de stijgende rente en de verzwakkende dollar kan het niet anders dan dat de consument en de vastgoedbelegger onder druk zullen komen te staan. De programma’s van Trump gaan in elk geval tijd vergen om effect te sorteren op de economie en bovendien zullen ze zwaar doorwegen op de begroting.

Daartegenover profileert de eurozone zich bijna als een “modelleerling”: sterk afnemende begrotingstekorten, handelsoverschot, voorspelbaar en accommoderend monetair beleid, algemene daling van de werkloosheid (zelfs in Frankrijk!). Zelfs de sterke euro lijkt de beleggers of bedrijfsleiders niet te deren, voorlopig althans. Het is daarom niet uitgesloten dat de opvering van de markten nog enige tijd zal aanhouden, maar de uitdagingen voor de komende maanden blijven dezelfde wanneer het erop aankomt een antwoord te bieden op een te snelle rentestijging.

Toch willen we van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen veel geluk toe te wensen, deze keer naar aanleiding van het Chinese nieuwjaar (het jaar van de Hond). Dat 1994 (een moeilijk jaar voor de obligatiemarkt) eveneens een jaar van de Hond was, vermelden we volledig in de marge.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 16 februari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De beleggers hadden het genoegen om Valentijn te vieren in het gezelschap van de gegeerde Inflatie. Op 14 februari, een traditionele hoogdag voor alle verliefden, werden in de Verenigde Staten inflatiecijfers gepubliceerd die de verwachtingen voor de toekomst alleen maar bevestigden. De CPI-index (consumer price index), waarnaar door elke...
2018-02-16