9 Februari 2018

Een koudegolf op de financiële markten

Beheercommentaar

De week stond in het teken van een koudegolf op de financiële markten die, toeval of niet, lijkt samen te vallen met de weersomstandigheden van de voorbije weken.

De twee dagen van forse correcties op de Amerikaanse markt (ruim 4 %) kunnen beschouwd worden als een eerste reactie op de snelle stijging van de rente op 10 jaar (van 2 % tot 2,8 % in enkele maanden tijd). Deze monetaire normalisatie, die eerst door de centrale banken werd ingezet, hoeft niet alleen te worden gezien als een risico voor de beleggers, hoewel ze de volatiliteitsindex (VIX) opdreef tot een zelden gezien niveau (37 tegenover 11 begin dit jaar). De rentabiliteit van kapitaal strookte immers sinds lange tijd niet meer met de evolutie van de economische fundamentals.

De gematigde correctie op de Europese aandelenmarkten na deze eerste paniekbeweging in Wall Street kwam als een aangename verrassing. Europa, en in het bijzonder de eurozone, heeft de beweging in tegenstelling tot het verleden dus niet versterkt. De rendementsachterstand ten opzichte van Amerikaanse aandelenindexen en de minder genereuze waarderingen hebben wellicht gewerkt als schokdempers om de terugval te beperken. Het macro-economische scenario wordt momenteel niet ter discussie gesteld (gesynchroniseerde wereldwijde groei), maar sommige Europese ondernemingen zouden moeilijkheden kunnen ondervinden om de ongunstige koerseffecten (zwakke dollar), de stijging van de grondstoffenprijzen en het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren (bouw) te absorberen. Met een verwachte winstgroei van rond de 10 % dit jaar lijkt dit doel wel binnen handbereik.

Overigens ligt het nettorendement van de uitgekeerde dividenden (>3 %) nog steeds beduidend boven dat van obligaties. Fasen van renteaanpassingen, zelfs onder controle van behoedzame centrale banken, worden vaak beschouwd als periodes van instabiliteit en verstoring. Vandaar dat mogelijke toekomstige inzinkingen van de aandelenmarkten kunnen worden aangewend om Europese aandelen te kopen waarvan het waarderingsniveau bescherming biedt tegen het scenario van stijgende langetermijnrenten dat zich overal ter wereld aftekent.

De aandelenbelegger kan vandaag vergeleken worden met een ervaren alpinist die op een gletsjer klimt en een aantal diepe en gevaarlijke kloven moet overwinnen alvorens de volgende top te kunnen bereiken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 9 februari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De week stond in het teken van een koudegolf op de financiële markten die, toeval of niet, lijkt samen te vallen met de weersomstandigheden van de voorbije weken. De twee dagen van forse correcties op de Amerikaanse markt (ruim 4 %) kunnen beschouwd worden als een eerste reactie op de snelle stijging van de rente op 10 jaar (van 2 %...
2018-02-09