12 Januari 2018

De ECB jaagt de rente en de euro de hoogte in.

Beheercommentaar

Deze week werd de Global Warming voor de economische groei een Global Warning voor de renteniveaus. Bij twee gelegenheden deze week kondigden centrale banken in hun discours en mededelingen het einde van het accommoderende monetair beleid aan.

Eerst was er de centrale bank van Japan die aangaf te willen stoppen met haar aankopen aan de lange zijde van de rentecurve. Dit leidde prompt tot een koersstijging van de yen en luidde mogelijk ook het einde in van de periode van stilstand op het Japanse obligatiefront. Vervolgens was het de beurt aan de ECB, die een bericht de wereld instuurde over haar greep op de rentevoeten in het licht van de onmiskenbaar verbeterde economische situatie. Hier was het de euro die reageerde door zich te versterken tegenover de dollar. De renteniveaus, die lange tijd losgekoppeld waren van de economische realiteit, zullen zich nu moeten bijstellen.

In de Verenigde Staten bevindt de rente op twee jaar zich al in de buurt van het nettorendement van de aandelen in de S&P 500, terwijl in Europa het nettorendement van de DJ Stoxx 600 index 3,4 % bedraagt voor een negatief rendement van de Bund op 2 jaar. Het futloze obligatierendement zet emittenten ertoe aan gebruik te maken van deze abnormale toestand. Zo gaven twee grote bedrijven uit de energiesector obligaties uit met rentevoeten op een recordniveau. Engie vestigde het wereldrecord met een eeuwigdurende hybride uitgifte met een rendement van 1,5 %.

Vervolgens gaf het Italiaanse energiebedrijf Enel een groene obligatie (green bond) uit met een coupon van 1,23 % voor een looptijd van acht jaar. Als we weten dat deze twee aandelen via hun dividend een gemiddeld nettorendement van 5 % uitkeren, dan zijn deze vergoedingsniveaus ronduit ongelooflijk.

De toon voor 2018 is stilaan gezet. Als er meer groei (en meer inflatie) is, dan zal er ook meer obligatierendement moeten komen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 12 januari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Deze week werd de Global Warming voor de economische groei een Global Warning voor de renteniveaus. Bij twee gelegenheden deze week kondigden centrale banken in hun discours en mededelingen het einde van het accommoderende monetair beleid aan. Eerst was er de centrale bank van Japan die aangaf te willen stoppen met haar aankopen aan de lange...
2018-01-12