22 December 2017

2018 wel eens een minder feestelijk jaar zou kunnen worden, met meer volatiliteit...

Beheercommentaar

Nu 2017 er bijna op zit, kunnen de beleggers terugblikken op positieve prestaties in nagenoeg alle activaklassen (Amerikaanse aandelen, aandelen van opkomende landen, Europese aandelen, overheidsobligaties, krediet, high yield, vastgoed, grondstoffen van allerlei aard, cryptomunten …). Toch moeten we ook enkele uitzonderingen vermelden: Russische aandelen, rubber en ongetwijfeld nog andere activaklassen die weliswaar van minder belang zijn in de allocatie van het wereldwijde kapitaal dat momenteel in omloop is.

De macro-economische euforie wordt ondersteund door een monetaire euforie als gevolg van een mondiale liquiditeit die sneller toeneemt dan de nominale groei. Wat kan de belegger als geschenk onder de kerstboom vragen? Zijn grootste en mooiste cadeau zou een vervolg zijn van de macro-economische evolutie, met toenemende winstgevendheid voor de bedrijven (vooral in Europa).  Nog een mooi geschenk zou een geleidelijke en beheerste stijging van de lange rente zijn, met iets meer inflatie, pijnloos voor de groei, maar bijdragend tot de solvabiliteit van alle kapitaalrentesystemen (verzekeringen, pensioenen).

Donald Trump kon al uitpakken met zijn fiscaal eindejaarsgeschenk, ondanks alle voorafgaande tegenkantingen en discussies. Het eerste jaar van zijn mandaat eindigt met een vrij verontrustende vaststelling: sinds november 2016 boeken de wereldwijde financiële markten onafgebroken vooruitgang en de Amerikaanse indexen vestigden zeventig records op rij. Nog verbazender is dat de geopolitieke context er in ieder geval qua vorm op achteruitging door de ongestructureerde communicatie van de Amerikaanse regering, maar fundamenteel niet veranderde. 2018 zal dan ook van start gaan met dezelfde dreigingen of machtsevenwichten: de driehoek China-Korea-Japan, de min of meer frontale strijd van de gezworen vijanden in het Midden-Oosten (Saudi-Arabië en Iran), de complexere relaties met Rusland, de idylle Merkel-Macron en de risico’s op politieke afscheuringen in Europa (Catalonië, Italië). We zouden geneigd zijn om te beweren dat we een winnend team best niet veranderen!

Nochtans voelen de beleggers aan dat 2018 wel eens een minder feestelijk jaar zou kunnen worden, met meer volatiliteit en mogelijk uiteenspattende zeepbellen. De internetwereld ziet de eerste tekenen van bewustwording bij de staten die grootschalige werven opstartten om de controle terug te winnen over de instrumenten die hun regelgevende bevoegdheden bedreigen en het privéleven van individuen exploiteren: nieuwe fiscale regulering, toepassing van de Europese GDPR-richtlijn betreffende de gegevensbescherming, invoering van een strengere reglementering voor sociaal verstorende modellen (Uber, Airbnb). In afwachting van onze visie op het komende jaar wenst het voltallige beheerteam van DNCA u alvast prettige feestdagen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 22 december 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Nu 2017 er bijna op zit, kunnen de beleggers terugblikken op positieve prestaties in nagenoeg alle activaklassen (Amerikaanse aandelen, aandelen van opkomende landen, Europese aandelen, overheidsobligaties, krediet, high yield, vastgoed, grondstoffen van allerlei aard, cryptomunten …). Toch moeten we ook enkele uitzonderingen vermelden:...
2017-12-22