15 December 2017

Economische versnelling eurozone, in afwachting van volatiliteit in 2018…

Beheercommentaar

Al tien jaar voorspelt de hele wereld (en in het bijzonder de Angelsaksische wereld) het einde van de eurozone. Na twee macro-economische crisissen, een institutionele crisis en een monetaire bijna-crisis (Griekenland) is het groeitempo in de eurozone een versnelling hoger geschakeld (rond 2,3 à 2,4 %). Het is ook de regio in de wereld waar de ongelijkheid het minst uitgesproken is. Sommige zouden zeggen dat er te weinig groei is in de eurozone, maar indien de groei slechts ten goede komt van een te kleine minderheid, dan zal dat onvermijdelijk leiden tot onevenwichten en zullen de democratische stelsels overgeleverd zijn aan de willekeur van populistische drukkingsgroepen (brexit, verkiezing van Donald Trump). Galbraith schreef dat economisch misbruik net zoals alcoholmisbruik is: het wordt gevolgd door een kater. De stijging van de schuldgraad over de hele planeet moeten we dus in de gaten houden.

Frankrijk en Italië zijn waarschijnlijk de twee positieve verrassingen van dit jaar 2017. Zonder een ingrijpende hervorming heeft Italië zijn tweekamerstelsel behouden, dat als voordeel heeft dat het extremen uitsluit. Dankzij een hele reeks ambitieuze hervormingen en zonder echte oppositie heeft Frankrijk onder Emmanuel Macron de mogelijkheid om opnieuw een economische en politieke voortrekkersrol te spelen. Er zijn in Europa echter nog belangrijke verkiezingen (Catalonië, Italië, coalitievorming in Duitsland). Die zullen zeker voor de nodige stress zorgen op de markten.

Er zijn heel wat financiële operaties (Disney/Fox, Unibail/Westfield, Atos/Gemalto) die getuigen van het optimisme van de ondernemingen. In de Verenigde Staten werd de beslissing om de rentevoeten te verhogen bijgevolg op onverschilligheid onthaald. De vooruitzichten op renteverhogingen in 2018 (2 of 3) zijn niet noodzakelijk volledig verrekend door de markten. De centrale banken over de hele wereld beginnen zich zorgen te maken over de schadelijke gevolgen van een monetair beleid dat te lange tijd te soepel is. In 2018 kunnen zij zorgen voor tussentijdse correcties en volatiliteit. We moeten nog even wachten (acht dagen) om de volledige beursfoto van dit jaar te krijgen.

Om een geslaagd plaatje of portret van dit jaar te krijgen, moeten beleggers mooi poseren, glimlachen en in de lens kijken, en ondertussen hopen dat ze een zevende opeenvolgend jaar van stijgende Europese aandelenmarkten krijgen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 15 december 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Al tien jaar voorspelt de hele wereld (en in het bijzonder de Angelsaksische wereld) het einde van de eurozone. Na twee macro-economische crisissen, een institutionele crisis en een monetaire bijna-crisis (Griekenland) is het groeitempo in de eurozone een versnelling hoger geschakeld (rond 2,3 à 2,4 %). Het is ook de regio in de wereld waar...
2017-12-15