17 November 2017

De Europese beurzen herademen na verschillende opeenvolgende verliessessies.

Beheercommentaar

Na ruim een week in het teken van correcties (vooral in Europa), wisten de aandelenmarkten zich te herpakken. Ook al zorgden bepaalde publicaties voor een lichte paniekreactie, de omgeving bleef toch over het algemeen positief.

De euro/dollar verwijderde zich tijdelijk van de vork 1,18-1,20 en de prijs van het vat ruwe olie ontspande. De landen van het Midden-Oosten blijven echter voor ongerustheid zorgen. We citeren in willekeurige volgorde: de machtszuivering in Saoedi-Arabië, het sluimerende conflict met Iran in Yemen, de destabilisatie in Libanon, de moeilijke budgettaire situaties zoals in Turkije of de delicate machtsoverdracht in Algerije na het tijdperk van Bouteflika. In de familie van de olieproducerende landen is Venezuela officieel failliet en trad het toe tot de lijst van landen die het sociaal-populisme uitprobeerden ten koste van de olie-inkomsten.

In de Verenigde Staten komen er geen barsten in het consumentenvertrouwen. De resultaten voor het derde kwartaal van distributeur Walmart, met een autonome groei van 2,7 %, slaan de waarnemers met verstomming, temeer daar veel beleggers de fysieke distributie al hadden begraven (volgens de gegevens van Kantar herovert Carrefour in oktober overigens marktaandeel in Frankrijk). De digitale distributie moet overigens niet onderdoen. Het Chinese Alibaba boekte voor zijn “Single Day” (25 miljard transacties op één dag) spectaculaire resultaten. Een week voor Black Friday belooft het vertrouwen van de grootste Amerikaanse distributeur veel goeds.

Dat van de Chinese consument is even belangrijk voor Azië als voor de wereld. De symbiose van een goede macro-economie en een goede micro-economie kan niet anders dan de aandelenmarkten vooruit stuwen, temeer omdat de reële rendementen op de rentemarkten nog steeds zeer zwak zijn. Zo vertoont 17 % van het mondiale obligatiekapitaal (8 000 md$) een negatief rendement. In het Engels luidt het gezegde: “Trend is your friend”. De tendens is goed, maar het komt erop aan om valstrikken te mijden.

Als bij een schattenjacht moeten de beleggers op zoek gaan naar de goudhaantjes en zich concentreren op bedrijven die positief zullen verrassen met hun resultatenpublicaties. Als ze bovendien aantrekkelijke waarderingsmultiples vertonen, dan komt de Graal in zicht. Sectoren met een décote (zoals telecom) zijn daarvan een goed voorbeeld. Als de waarderingen redelijk zijn en de publicaties degelijk (bv.: Vodafone, Bouygues), dan aarzelen de beleggers niet om ze te omarmen. Dat wordt ongetwijfeld de achtergrond voor 2018.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 17 november 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Na ruim een week in het teken van correcties (vooral in Europa), wisten de aandelenmarkten zich te herpakken. Ook al zorgden bepaalde publicaties voor een lichte paniekreactie, de omgeving bleef toch over het algemeen positief. De euro/dollar verwijderde zich tijdelijk van de vork 1,18-1,20 en de prijs van het vat ruwe olie ontspande. De landen...
2017-11-17