3 November 2017

De markten worden nog steeds aangedreven door de cyclus van de wereldeconomie en de welwillendheid van de centrale banken.

Beheercommentaar

Weldra is het een jaar geleden dat Donald Trump werd verkozen. En uiteindelijk kunnen we stellen dat de “Trump trade” relatief goed heeft gewerkt. Sinds november 2016 is de mondiale beurskapitalisatie met 26.000 miljard dollar aangegroeid. Ook de obligatiemarkten hebben tegen alle verwachtingen in vooruitgang geboekt, zij het dan op een minder spectaculaire manier (+ 2.000 miljard dollar). De beleggers gaven dus blijk van een nuchter optimisme, waarbij ze zich liever concentreren op de gezondheid van de mondiale economische cyclus dan op de tweets die de president van de Verenigde Staten verstuurt. Het tomeloze succes van de technologiesector (cf. het recordaantal bestellingen voor de iPhone X) en het vooruitzicht van een akkoord over de fiscale hervorming voeden de hoop dat er in de Verenigde Staten een vervolg komt op deze haussebeweging.
 
Met de prijzen van de activa op een recordniveau (zowel voor de risicoloze als de risico houdende activa) zijn de beleggers nu overgeleverd aan een breuk/dwaling in het gevoerde monetaire beleid. De recente benoeming van Jerome Powell als opvolger van Janet Yellen moet veeleer beschouwd worden als een garantie voor continuïteit, ook al kan de komende hernieuwing van een aantal leden van de Board tot onzekerheid leiden.
 
In de eurozone zorgde het discours van Mario Draghi voor een nagenoeg blind vertrouwen van de markten in de capaciteit van de ECB om de economie te ondersteunen. Kortom, de twee grote centrale banken (Fed en ECB) bieden een vorm van garantie tegen elke financiële catastrofe. Toch zullen zij alleen niet in staat zijn om de ongelijkheden te corrigeren waartoe het cyber-kapitalistische model momenteel leidt.
 
In de Verenigde Staten is het aandeel van activa in bezit van de 0,1 % rijksten gelijk aan dat van de 90 % minst rijken … een situatie die zich niet meer heeft voorgedaan sinds de jaren 1930.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 3 november 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Weldra is het een jaar geleden dat Donald Trump werd verkozen. En uiteindelijk kunnen we stellen dat de “Trump trade” relatief goed heeft gewerkt. Sinds november 2016 is de mondiale beurskapitalisatie met 26.000 miljard dollar aangegroeid. Ook de obligatiemarkten hebben tegen alle verwachtingen in vooruitgang geboekt, zij het dan op een...
2017-11-03