27 Oktober 2017

Equinox en herfstpieken op de financiële markten

Beheercommentaar

Op het moment van een equinox komt de zon op in het oosten en gaat ze onder in het westen.

Voor de markten is ze zelfs opgekomen in het Verre Oosten, waar zich drie belangrijke gebeurtenissen voordeden: Xi Jinping werd herkozen en hij bevestigde tijdens het negentiende congres zijn stevige greep op de Communistische Partij. Hij gaf te kennen dat hij het Chinese model wereldwijd wil laten uitstralen en dat hij daarbij de noodzakelijke hervormingen wil doorvoeren om de kwaliteit van de economische groei te verbeteren en de nefaste effecten van vervuiling en armoede terug te dringen.

In Japan, het land van de rijzende zon, zag Shinzo Abe zich na vervroegde verkiezingen eveneens gesterkt in zijn macht, wat hem de nodige legitimiteit opleverde om zijn economisch programma voort te zetten en Japan uit een lange deflatoire impasse te halen.

In India tot slot, werd na de veralgemeende identiteitskaart, de demonetisatie en de geharmoniseerde toepassing van de btw, een herkapitalisering van de overheidsbanken aangekondigd ten belope van 32 miljard euro met de bedoeling de kredietverstrekking aan te zwengelen. Deze drie landen blijven dus de weg tonen en de noodzakelijke hervormingen doorvoeren voor een bestendiging van hun economische groei.

Maar ook in Frankfurt kwam de zon op, met de laatste mededeling van Mario Draghi na afloop van de vergadering van de ECB van 26 oktober. Hij zette de monetaire “melkweg” uit tot 2019 met een verlenging van het aankoopprogramma gedurende negen maanden, maar een vermindering van het maandelijkse aankoopbedrag tot 30 miljard euro en een uitstel van een eventuele verhoging van de beleidsrente tot 2019. Dat stelde de beleggers gerust en zij kochten enthousiast Europese aandelen aan. In het westen tot slot, weigerde de zon dan weer onder te gaan.

In de Verenigde Staten wisten de publicaties van de grote technologische kanonnen (Alphabet, Amazon, Microsoft en Twitter) de analisten te verbluffen. In de context van een mogelijke hervorming van de Amerikaanse fiscaliteit (de Republikeinen zijn voorstander), blijven Amerikaanse aandelen in de gunst bij de beleggers (inkomende stromen van 6,1 miljard dollar de voorbije week).

Voorlopig lijkt alles erop te wijzen dat de zon nog een tijdje zal blijven schijnen op de financiële markten, ook al staan ze dicht bij hun zenit.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 27 oktober 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Op het moment van een equinox komt de zon op in het oosten en gaat ze onder in het westen. Voor de markten is ze zelfs opgekomen in het Verre Oosten, waar zich drie belangrijke gebeurtenissen voordeden: Xi Jinping werd herkozen en hij bevestigde tijdens het negentiende congres zijn stevige greep op de Communistische Partij. Hij gaf te kennen dat...
2017-10-27