20 Oktober 2017

Positieve prestaties op de financiële markten tegen een achtergrond van een gesynchroniseerd wereldwijd herstel

Beheercommentaar

Dichotomie, paradox, zeepbel ... dergelijke termen begonnen de voorbije weken op te duiken in het financiële discours in de media. Terwijl wereldwijd alle economische waarnemers het hebben over een gesynchroniseerd herstel, hechten voornamelijk obligatiebeleggers nog steeds geen geloof aan inflatie, noch aan een toekomstige stijging van de lange rente. Nochtans laten van de 45 door de OESO gevolgde economieën 45 een groei en 33 een groeiversnelling optekenen. De grondstoffenprijzen zijn fors gestegen als gevolg van een sterkere Chinese groei. Ook de aandelenkoersen wonnen terrein, met name in de Verenigde Staten. Bepaalde waarderingsniveaus roepen terecht vragen op en elke reden volstaat voor een aantal marktspelers om dit najaar een deel van hun meerwaarde te verzilveren, zoals dat vorige week het geval was.

Wat die mogelijke redenen dan kunnen zijn? We verwijzen naar de Catalaanse crisis (verkoop van Spaanse activa), de nieuwe bankreglementering rond NPL’s (verkoop van Italiaanse banken), angst voor een verhoging van de voorzieningen op krediet in de Verenigde Staten (verkoop van Amerikaanse banken), mogelijk tegenvallende bestellingen voor de iPhone 8 (verkoop van het Apple-aandeel). Sinds het begin van dit jaar boekten de markten reeds een behoorlijke winst. Dan is het volkomen normaal om meer aandacht te schenken aan de waardering en om op zoek te gaan naar onderwaarderingen. Door de indexen CAC 40, DAX 30, DJ EuroStoxx 50 en DJ Stoxx 50 af te toetsen aan de waarderingscriteria: lagere PE’s 2017, lagere Price to Book 2017 en hogere rendementen 2017, zien we steeds bedrijven terugkeren uit dezelfde sectoren: banken, nutsvoorzieningen, automobiel, telecom, petroleum. Het is dus misschien in deze compartimenten dat we beleggingsideeën moeten gaan zoeken.

Om de markten naar het einde van het jaar toe op een hoger niveau te tillen na het salvo van bedrijfsresultaten van het derde kwartaal, blijft het ook uitkijken naar de vergadering van de ECB van 26 oktober. Mario Draghi krijgt voor de laatste keer dit jaar de kans om ons (aangenaam) te verrassen en zo de aanzet te geven voor de eindejaarsrally waar velen naar uitkijken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 20 oktober 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Dichotomie, paradox, zeepbel ... dergelijke termen begonnen de voorbije weken op te duiken in het financiële discours in de media. Terwijl wereldwijd alle economische waarnemers het hebben over een gesynchroniseerd herstel, hechten voornamelijk obligatiebeleggers nog steeds geen geloof aan inflatie, noch aan een toekomstige stijging van de...
2017-10-20