13 Oktober 2017

Op de vooravond van de publicaties voor het derde kwartaal, gaat de economische situatie in de Verenigde Staten en Europa de goede kant uit.

Beheercommentaar

De werkgelegenheidscijfers worden steeds beter in de Verenigde Staten en ook in Europa gaat het met de economische situatie voortdurend de goede kant uit (industriële productie op +3,8 % tegenover +2,6 % verwacht). De Catalaanse crisis haalde de markten niet onderuit, ook al is ze nog niet van de baan, en de vastgelopen onderhandelingen over de Brexit tonen aan hoe moeilijk het is om zich los te werken uit het keurslijf van een douane- en handelsunie. In de Verenigde Staten en in Europa wordt van start gegaan met de publicaties voor het derde kwartaal. Het risico op teleurstellingen lijkt gering omdat het activiteitenmomentum (industrie en diensten) zo robuust naar voren kwam uit de recente vertrouwensindexen en uit de commentaren van de bedrijfsleiders in alle zones van de wereld. Toch verwijzen we naar de iets minder dan verwachte publicaties voor de sectoren telecom en technologie in de Verenigde Staten (AT&T, Juniper). De schuldopbouw (publiek en privé) wereldwijd en sturing van de rentestijging blijven op middellange termijn de vraagstukken bij uitstek voor het huidige kapitalistische systeem. Naast de monetaire problematiek plaatsen de robotisering en digitalisering de oude dynamieken en logica’s van de arbeidsmarkt onder druk, net als de vergrijzing, die als een natuurlijke rem werkt op de groei en als een extra gewicht op de gezondheids- en pensioenstelsels. De risico’s op korte termijn zijn beperkt aangezien de wereldwijde groeicyclus geen enkel teken van vertraging vertoont. De technologische sprong die de mensheid vandaag meemaakt, is gigantisch.

Op middellange termijn (2018 en daarna) zullen de eeuwige vragen die de belegger sinds de subprime-crisis van 2008 achtervolgen, opnieuw de kop opsteken: hoe gaan we leven met het gewicht van de overheidsschulden? Hoe lossen we deze liquiditeitenmassa op die sinds het begin van het accommoderende beleid door de centrale banken werd uitgestort? Kunnen we ons een leven voorstellen zonder buitensporige kredietverstrekking voor gezinnen en bedrijven? Hoe leggen we het prijzenopbod in de vastgoedsector aan banden? Hoe gaan we om met de sociale ongelijkheid in onze landen en buiten de bevoorrechte zones? Hoe versterken we de democratieën en vermijden we daarbij de instabiliteit en het ongekende, die inherent zijn aan verkiezingen en het universele stemrecht?

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 13 oktober 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De werkgelegenheidscijfers worden steeds beter in de Verenigde Staten en ook in Europa gaat het met de economische situatie voortdurend de goede kant uit (industriële productie op +3,8 % tegenover +2,6 % verwacht). De Catalaanse crisis haalde de markten niet onderuit, ook al is ze nog niet van de baan, en de vastgelopen onderhandelingen over de...
2017-10-13