29 September 2017

Europa "En marche"?

Beheercommentaar

Zoals verwacht werd de fusie Alstom-Siemens Mobility wereldkundig gemaakt. Wat ons tijdens de persconferentie opviel, was het gedreven pro-Europese discours van de CEO van Siemens, Joe Kaeser. Uiteraard nopen de talrijke mislukte industriële allianties van oude Franse ondernemingen (Alcatel-Lucent, Areva-Siemens ...) ons tot voorzichtigheid hieromtrent, maar de totstandkoming van een Europese treinreus (in een poging om het Airbus-model te kopiëren) lijkt onontbeerlijk tegenover de Chinese concurrentie. Op hetzelfde moment bepleitte de Franse president het Europese project met zijn partners op de top van Tallinn. Ook daar lijkt dit de enige mogelijke weg als de leiders het groeipotentieel en het concurrentievermogen van de eurozone wensen te versterken.

In de loop van september steeg de lange rente licht (Bund 10 jaar + 10 bp tot 0,48 %) en verzwakte de euro (daling van ongeveer twee cent tot 1,17), twee omgekeerde bewegingen in vergelijking met de voorbije zomer. Het scenario van een trapsgewijze rentestijging is nog niet echt ingezet, maar de volgende vergadering van de ECB kan (eindelijk) als katalysator dienen. De banken, een sector die traditioneel voor verdeeldheid en polarisering zorgt in de financiële gemeenschap, zouden als grote winnaars uit deze korte termijn tendens naar voren kunnen komen. Op middellange termijn zal hun economisch model onder druk blijven staan door de digitalisering, nieuwe spelers en dwingende regelgeving, maar ze namen al bepaalde initiatieven (bv. sluiting van 20 % van de kantoren bij Société Générale). De onstuitbare opmars van mobile banking in Frankrijk, een land dat achterophinkt in het gebruik van internetbankieren, toont het aan: het is een aanzet tot productiviteitswinst, draagt bij tot klantentevredenheid en creëert nieuwe crossselling-mogelijkheden voor online verkochte producten (verzekering, consumptiekrediet). De banksector is dus nog niet ten dode opgeschreven. Het einde van het accommoderende monetaire beleid herschudt de kaarten van de allocatie tussen activaklassen, tussen geografische zones en tussen compartimenten van de aandelenmarkten. Hierop moeten we ons geduldig voorbereiden.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 29 september 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Zoals verwacht werd de fusie Alstom-Siemens Mobility wereldkundig gemaakt. Wat ons tijdens de persconferentie opviel, was het gedreven pro-Europese discours van de CEO van Siemens, Joe Kaeser. Uiteraard nopen de talrijke mislukte industriële allianties van oude Franse ondernemingen (Alcatel-Lucent, Areva-Siemens ...) ons tot voorzichtigheid...
2017-09-29