15 September 2017

Een snellere Europese groei en een stijgende inflatie in de VS pleiten voor een verandering in het monetaire beleid

Beheercommentaar

De economische groei versnelt in de eurozone. Voor 2017 hadden bepaalde voorspellers een bbp-groei van meer dan 2 % vooropgesteld. Het ziet ernaar uit dat die symbolische drempel effectief overschreden kan worden in 2017. Of de eurozone ook in 2018 op dat elan doorgaat, valt af te wachten. Voorlopig wijst niets op het tegendeel. In de Verenigde Staten zagen we in augustus een opvering van de inflatie als mogelijk gevolg van een forse stijging van de grondstoffenprijzen. Op jaarbasis kwam de inflatie uit op 1,9 %. Deze twee economische momentums in de eurozone en de dollarzone wijzen op een nakende bijsturing van het monetair beleid (afbouw van het aankoopprogramma voor de ECB en vermindering van de balansomvang voor de Fed). Voor obligatiebeleggers lijkt de weg duidelijk afgebakend. Een monetaire ontsporing is altijd mogelijk, maar de kans is klein gezien de zorgvuldige en georkestreerde aanpak van Janet en Mario.

Voor aandelen zal een fase van lichte spanning op de lange rente wellicht een goede zaak zijn op voorwaarde dat dit gepaard gaat met een synchrone economische verbetering wereldwijd. Op micro-economisch vlak bevestigen onze recente ontmoetingen met bedrijfsleiders dit relatieve optimisme. Opmerkelijk daarbij is dat digitalisering een steeds terugkerend thema is in alle gesprekken met hen, en dit in alle domeinen en alle sectoren.

In een tijdperk waarin mensen in zowat elk beroep vrezen vervangen te worden door een robot, dat elke gemeenschap haar lot “gevirtualiseerd” ziet op een sociaal netwerk, dat elk bedrijf ervoor beducht is “geamazonifieerd” te worden, trok een gedachtewisseling op een sociaal netwerk (LinkedIn) onze aandacht. Het ging om een financieel directeur (CFO) en een algemeen directeur (CEO). De CFO vraagt: "What happens if we invest in developing our people and then they leave us?" Zijn CEO antwoordt: "What happens if we don't and they stay?" Investeren in de ontwikkeling van mensen zal altijd cruciaal zijn voor bedrijven, ook al lijkt alles er vandaag op te wijzen dat zij vervangbaar zijn door artificiële intelligentie.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 15 september 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De economische groei versnelt in de eurozone. Voor 2017 hadden bepaalde voorspellers een bbp-groei van meer dan 2 % vooropgesteld. Het ziet ernaar uit dat die symbolische drempel effectief overschreden kan worden in 2017. Of de eurozone ook in 2018 op dat elan doorgaat, valt af te wachten. Voorlopig wijst niets op het tegendeel. In de...
2017-09-15