8 September 2017

Een status-quo van de ECB in afwachting van de vergadering in oktober

Beheercommentaar

Harvey, Irma, … de orkanen volgen elkaar op en laten na hun doortocht telkens dezelfde ontreddering en vernieling achter. De economische impact, met name in de Verenigde Staten, waar Florida zijn hart vasthoudt, zal niet gering zijn. Heel wat sectoren zullen worden getroffen, maar hoe dan ook plaatst dit de Amerikaanse en mondiale dynamiek niet op de helling. Hoe dan ook, het feit dat deze fenomenen zich zowat overal ter wereld gelijktijdig voordoen, kan geen toeval zijn.

Zoals verwacht kondigde de ECB geen koerswijziging aan in haar aankoopprogramma. Verwacht wordt dat ze dit wel zal doen na haar vergadering van oktober, zodat ze er misschien eindelijk in zal slagen om de renteniveaus (een beetje) te laten stijgen. Deze monetaire omgeving blijft in het voordeel spelen van financiële transacties die leven in de brouwerij brengen (Schneider/Aveva en UTC/Rockwell Collins). Na een teleurstellende week noteerde Europa opnieuw een instroom van kapitaal, ondanks de bezorgdheid omtrent het Catalaanse referendum over zelfbestuur. Deze nieuwe episode zal hooguit voor enige ongerustheid zorgen bij beleggers die op zoek zijn naar pessimisme over het voortbestaan van de eurozone. Feit is dat in de grondwet van 1978 geen enkele Spaanse regio de juridische bevoegdheid geeft om haar afscheiding en autonomie te organiseren.

Donald Trump, die blijft uitblinken in theatrale communicatie en moeilijk te doorgronden banbliksems op nationaal en internationaal niveau (Noord-Korea), bereikte dan toch een akkoord (met de Democraten!) over de verhoging van het schuldplafond voor de komende drie maanden. Deze onophoudelijke vertoning van de president van de Verenigde Staten doet terugdenken aan een legendarisch gesprek in 1988 tussen journalist David Brinkey en Ronald Reagan, aan het einde van zijn mandaat. Op de vraag “heeft uw ervaring als acteur u geholpen in uw rol van President?” zou Ronald Reagan met de nodige realiteitszin geantwoord hebben: “There have been times in this office when I have wondered how you could do the job if you had not been actor”. Ronald of Donald? Alleen de geschiedenis zal ons leren wie van de twee zijn rol het best speelde …

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 8 september 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Harvey, Irma, … de orkanen volgen elkaar op en laten na hun doortocht telkens dezelfde ontreddering en vernieling achter. De economische impact, met name in de Verenigde Staten, waar Florida zijn hart vasthoudt, zal niet gering zijn. Heel wat sectoren zullen worden getroffen, maar hoe dan ook plaatst dit de Amerikaanse en mondiale dynamiek niet...
2017-09-08