1 September 2017

Diplomatieke crisis, de orkaan Harvey, de sterke stijging van de euro…na de stille zomerperiode, een chaotische start voor de financiële markten

Beheercommentaar

De lancering van een raket boven Japan dreef de diplomatieke crisis tussen de Verenigde Staten en ‘schurkenstaat’ Noord-Korea verder op de spits. De Amerikanen krijgen bovendien af te rekenen met orkaan Harvey, die Texas teistert en bijdraagt tot dit zorgwekkende klimaat. Het zal tijd vergen om alle infrastructuren in de oliestaat van de VS opnieuw op te starten. Wat de reële impact zal zijn op de Amerikaanse economie, valt af te wachten. Die blijft vooruitgang boeken ondanks de tot nu toe uitblijvende beslissingen rond de fiscale hervormingen.
 
Terwijl er sinds april in Europa en de eurozone enkel sprake was van inkomende stromen, zagen we vorige week voor het eerst in zesentwintig weken de grootste uitgaande stroom uit Europa (1,4 md$). De vergaderingen van de twee centrale banken (Fed en ECB) schoven de beslissingen voor zich uit, ook al wisten ze sinds 2011 de communicatie naar de financiële markten goed te sturen en de spaarder te beschermen.

Het resultatenseizoen eindigt in Europa met aangename (Vivendi) en onaangename verrassingen (Carrefour). De winstwaarschuwingen van ProSieben en WPP bekoelden de markten omtrent de capaciteit van de consensus om de winstverwachtingen opwaarts bij te stellen. De tweede jaarhelft zal in het teken staan van de forse opmars van de euro tegenover de dollar (een negatief element voor Europese exportbedrijven) en eventuele monetaire beslissingen. Toch kunnen we de aantrekkende activiteit in de eurozone niet ontkennen, die op jaarbasis kan afstevenen op 2 %. Deze economische groei is de beste bondgenoot van de bedrijfsresultaten en de beleggers aangezien het Europese herstel in de eerste plaats endogeen is en te danken aan de Europese consument zelf.

De komende maanden zou de volatiliteit kunnen terugkeren, wat maakt dat er zich instapmogelijkheden zullen aandienen voor bepaalde sectoren en bedrijven. Zolang de Europese aandelenmarkt een nettorendement van meer dan 3 % oplevert en zonder ingrijpende veranderingen in de macro-economische omgeving, is de kans op een massale marktcorrectie klein.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 1 september 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De lancering van een raket boven Japan dreef de diplomatieke crisis tussen de Verenigde Staten en ‘schurkenstaat’ Noord-Korea verder op de spits. De Amerikanen krijgen bovendien af te rekenen met orkaan Harvey, die Texas teistert en bijdraagt tot dit zorgwekkende klimaat. Het zal tijd vergen om alle infrastructuren in de oliestaat van de VS...
2017-09-01