11 Augustus 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De onvervalste koude-oorlogssfeer verlamt de beleggers en bevriest de beleggingsbeslissingen. Het verbale opbod tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea mag niet licht opgenomen worden, maar zeker is dat het nog moeilijker is om de politieke gebeurtenissen en beslissingen te voorspellen dan het niveau van de aandelenindexen voor de rest van het jaar. Als we terugblikken in het verleden, dan zien we dat de jaren van de koude oorlog (1947-1989), de echte of de eerste zo u wil, gezegende periodes waren voor de wereldeconomie en de aandelenmarkten. Uiteraard hebben de economieën altijd sprongen en crisissen gekend, maar de belegger had zich volkomen geschikt naar de aanwezigheid van een halsstarrig en dreigend Sovjetblok, net zoals hij gewend geraakt is aan de barokke werking van de Chinese Volksrepubliek. De markten corrigeren dus en nemen deze dreigementen als voornaamste redenen. Toch zijn de financiële operaties goed op dreef: bod van Vantiv op Worldpay in de betaaloplossingen, bod van Atlantia op Abertis in infrastructuren, geplande toenadering tussen Sprint en Charters Communication in de media en telecommunicatie.

De zomer kabbelt rustig voorbij, zoals dat de voorbije jaren ook het geval was, en de beleggers moeten ondertussen ook wennen aan een nieuwe, vrij onverwachte omgeving: de opmerkelijke zwakte van de dollar tegenover de euro (1,18). Donald Trump heeft voorlopig het traject van de Amerikaanse economie niet veranderd, maar vreemd genoeg leiden zijn herhaalde mislukkingen tot een ontspanning van de monetaire voorwaarden voor de grote Amerikaanse bedrijven: de zwakkere dollar speelt in het voordeel van de exportbedrijven en verbetert de resultatenrekeningen door het wisseleffect van de met name in de eurozone gerealiseerde winsten.

De rente op 10 jaar blijft nog steeds erg laag (2,2 %), wat de reële financieringskost op lange termijn voor de Amerikaanse economische spelers op een historisch laag niveau houdt. Achter de breedsprakig heid van de politieke oproerkraaiers, is er voorlopig de realiteit van de economie en van de markten. Laten we hopen dat we ons daar de komende weken aan kunnen optrekken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 11 augustus 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De onvervalste koude-oorlogssfeer verlamt de beleggers en bevriest de beleggingsbeslissingen. Het verbale opbod tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea mag niet licht opgenomen worden, maar zeker is dat het nog moeilijker is om de politieke gebeurtenissen en beslissingen te voorspellen dan het niveau van de aandelenindexen voor de rest van het...
2017-08-11