4 Augustus 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De Amerikaanse politiek lijkt steeds meer de richting uit te gaan van een deurenkomedie. Het ontslag van de communicatieverantwoordelijke van het Witte Huis, Anthony Scaramucci, is natuurlijk een panklare voorzet voor een vergelijking met Scaramouche, het weinig betrouwbare en praatgrage personage uit de commedia dell’arte, in de 17e eeuw vertolkt door de Italiaanse acteur Tiberio Fiorillo en als referentie overgenomen in een aantal stukken van de Franse grootmeester Molière. Na Michael Flynn en Reince Priebus wekt dit derde ontslag de indruk dat de nieuwe Amerikaanse regering een remake ambieert van de bedenkelijke, maar oh zo vermakelijke televisieserie “Dallas” uit de jaren 80. Met Trump rijgen de uitschuivers van het Witte Huis zich aan elkaar, zeggen sommigen. Toch kunnen het ogenschijnlijk gebrekkige politieke leiderschap in de Verenigde Staten en de wereldwijde opkomst van “democraturen” (neologisme uit “democratie” en “dictatuur”) niet verhinderen dat de wereldeconomie op haar elan doorgaat, ook al stelde het IMF de Amerikaanse groei licht neerwaarts bij. De resultaten van de grootste beurskapitalisatie ter wereld (Apple) werden enthousiast onthaald door de beleggers, wat de Dow Jones naar recordhoogtes stuwde. De Amerikaanse banksector eindigde op het hoogste niveau sinds tien jaar. De groei in de eurozone zet zich door (bbp +0,6 % tijdens het tweede kwartaal) en de renteniveaus blijven er merkwaardig laag.

De euro wordt op sleeptouw genomen door de nog steeds positieve instroom en blijft zich logischerwijze versterken tegenover de dollar, omdat voor een buitenlandse (met name Amerikaanse) belegger deze koersstijging in het voordeel speelt van zijn activa. Die belegger heeft er dus alle belang bij om de macro-economische en monetaire verschuiving te volgen en Europese activa te blijven aankopen. De oorzaken van volatiliteit op bijna een derde van het wereldwijde bbp (Verenigde Staten en China samen) kunnen niet zomaar opzijgeschoven worden, althans niet vanuit tactisch oogpunt.

Het zal voor de Europese aandelenmarkten inderdaad moeilijk worden om al het slechte nieuws uit deze twee zones volledig te verteren. De waarnemers lijken het er echter over eens te worden dat Europa (zonder Groot-Brittannië, waar het gebrek aan voorbereiding op de Brexit pijnlijk duidelijk wordt) misschien wel het laatste toevluchtsoord wordt voor de verontruste belegger.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 3 augustus 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De Amerikaanse politiek lijkt steeds meer de richting uit te gaan van een deurenkomedie. Het ontslag van de communicatieverantwoordelijke van het Witte Huis, Anthony Scaramucci, is natuurlijk een panklare voorzet voor een vergelijking met Scaramouche, het weinig betrouwbare en praatgrage personage uit de commedia dell’arte, in de 17e eeuw...
2017-08-04