14 Juli 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Janet Yellen gaf de markten een forse duw in de rug met de aankondiging dat de Amerikaanse economie in goede gezondheid verkeert én in staat is om de toekomstige renteverhogingen te dragen. Na de aarzelende sfeer van de voorbije weken bracht haar boodschap de aandelenmarkten in een opwaartse dynamiek. Uiteraard zal alles bevestigd moeten worden bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten.

In China blijken de communistische leiders niet in staat om de vastgoedspiraal te doorbreken. Het lijkt wel alsof hoe meer de autoriteiten de vastgoedbel onder controle wensen te houden, hoe meer kopers zich aandienen, ervan uitgaande dat het binnenkort misschien niet meer toegestaan zal zijn om te kopen. Deze stormloop op baksteen blijft niet zonder gevolgen voor de Chinese economie en houdt een aantal risico’s in. Tien jaar geleden vertegenwoordigden vastgoed en meer in het algemeen alle met de woningbouw verbonden sectoren zo’n 10 % van het bbp. Vandaag is dat meer dan een derde.

In Frankrijk werden de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 en het Feest van de Federatie op 14 juli 1790 herdacht. De Franse nationale feestdag staat symbool voor de overgang van het ancien régime (de monarchie) naar het nouveau régime (de democratische natie), een allegorie van wat de wereldeconomie momenteel doormaakt in monetair opzicht: de overgang van het oude accommoderende beleid naar een nieuw en restrictiever beleid.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 14 juli 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Janet Yellen gaf de markten een forse duw in de rug met de aankondiging dat de Amerikaanse economie in goede gezondheid verkeert én in staat is om de toekomstige renteverhogingen te dragen. Na de aarzelende sfeer van de voorbije weken bracht haar boodschap de aandelenmarkten in een opwaartse dynamiek. Uiteraard zal alles bevestigd moeten worden...
2017-07-14