30 Juni 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Net zoals miljoenen Europese gezinnen zich opmaken voor de vakantie-uittocht, pakken ook de beleggers hun koffers met een verkoopgolf op de volatieler geworden aandelenmarkten. De VIX steeg dan ook naar 11,7 terwijl hij de voorbije weken op 10 stond. Een van de verklaringen is een opstoot van bewustzijn op de obligatiemarkten. Die waren andermaal ingedommeld door de te lage rentevoeten, die teruggekeerd waren naar hun niveau van november laatstleden. Een gedreven toespraak van Mario Draghi, inflatiecijfers boven de verwachtingen in Duitsland en Japan, een aantrekkende wereldwijde economie (bijgestelde groei in Europa, behoorlijke industriële productie in China) voedden het idee dat de lange rente deze macro-economische beweging zou volgen en dus opnieuw zou stijgen. Na de onzekerheid genaamd Trump, zet de onzekerheid rond obligaties bepaalde beleggers ertoe aan winst te nemen alvorens naar de stranden van de Middellandse Zee te vertrekken.

De publicatie van de halfjaarresultaten zou deze futloze stemming op de markten kunnen omkeren, maar het zal afwachten worden welke kant de wisselkoersen opgaan, want een sterke euro is geen goed nieuws voor de resultatenrekeningen van de op uitvoer gerichte Europese bedrijven. Vreemd genoeg laten de inkomende stromen naar Europese aandelen hun veertiende positieve week op rij optekenen ($ 1,9 mld.).

Na de gebruikelijke wittebroodsweken wordt de nieuwe Franse regering geconfronteerd met de harde realiteit van de cijfers. Frankrijk is traditioneel afhankelijk van de overheidsschuld, overheidstekorten en overheidsuitgaven en komt nog steeds zijn Europese engagementen niet na. Het levert zelfs minder inspanningen dan bepaalde van zijn Zuid-Europese buurlanden die zich in een nog veel delicatere economische situatie bevinden. Eens te meer zou gebruik kunnen worden gemaakt van het fiscale wapen of het uitstellen van fiscale maatregelen die voor dynamiek en groei zouden moeten zorgen, om in allerijl de gaten in de begroting te dichten. Na de stortvloed aan slogans met “Great Again” (“Make America Great Again”, “Make the Planet Great Again”), ziet het ernaar uit dat men zich in Frankrijk zal moeten voorbereiden op een minder opgewekte slogan: “Make the Tax Great Again!”

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 30 juni 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Net zoals miljoenen Europese gezinnen zich opmaken voor de vakantie-uittocht, pakken ook de beleggers hun koffers met een verkoopgolf op de volatieler geworden aandelenmarkten. De VIX steeg dan ook naar 11,7 terwijl hij de voorbije weken op 10 stond. Een van de verklaringen is een opstoot van bewustzijn op de obligatiemarkten. Die waren...
2017-06-30