16 Juni 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De bewegingen van de olieprijs blijven de markten beroeren. Terwijl alles leek te wijzen op een duurzaam herstel van de olieprijs (afname van de Amerikaanse voorraden, verlenging van de productiebeperking door de OPEC en Rusland, uitdroging van het krediet aan de industrie van schalieolie en schaliegas in de Verenigde Staten), doet het omgekeerde zich voor. Het aantal Amerikaanse boorplatformen blijft maar stijgen en de voorraden worden minder snel weggewerkt dan verwacht. De steeds talrijkere initiatieven om de energieomslag te versnellen, met name in de autosector (invoering van elektrische auto’s), worden voorlopig onvoldoende beantwoord aan de vraagzijde. Dat alles maakt dat de prijs van de belangrijkste grondstof ter wereld moeilijk voorspelbaar is.

Voor de Europeanen die olie invoeren, zal de bescheiden brandstofprijs alleen maar bijdragen tot de consumptiedynamiek, zelfs in Italië, waar de groeiprognoses van het bbp voor 2017 opwaarts werd bijgesteld door het IMF (1,3% tegenover 0,8%).

In de Verenigde Staten trok de FED zoals verwacht haar beleidsrente met 25 basispunten op tot 1,25%. De Amerikaanse centrale bank lijkt zich minder zorgen te maken over de Amerikaanse economie dan de beleggers, die in de vertragende inflatie de voorbode zien van een stilvallende groei. Warren Buffet, vaak geciteerd en nooit gekopieerd, zei het volgende: “if I was stranded on an island and able to look at only one data set, I would choose the weekly rail volumes”. En wat vertellen de statistieken van de Noord-Amerikaanse spoorwegoperatoren? In week 23 boekten de goederenvolumes 8,3% vooruitgang, een constante sinds het begin van het jaar. De automobielsector verliest weliswaar aan dynamiek, maar andere graadmeters houden stand (bouwmaterialen, steenkool, industriële producten en landbouw). De Amerikaanse economie bevindt zich dus nog steeds in een gematigde expansie, maar in de hoofden van de beleggers groeien de twijfels, waardoor de rentevoeten aantrekken tot hun niveau van november vorig jaar (voor de Treasury Bonds op 10 jaar).

In combinatie met een overwaardering van bepaalde trendy sectoren (technologie) en een politieke onzekerheid in de Angelsaksische wereld (is Donald Trump in staat om zijn hervormingen en bij uitbreiding zijn land in goede banen te leiden, moeilijkheden en zelfs aarzeling om de Brexitprocedure in Groot-Brittannië in te zetten), leidt deze bezorgdheid logischerwijze tot een correctie die nog enkele weken zou kunnen aanhouden. Wij zien hierin mooie opportuniteiten om Europese aandelen te kopen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 16 juni 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De bewegingen van de olieprijs blijven de markten beroeren. Terwijl alles leek te wijzen op een duurzaam herstel van de olieprijs (afname van de Amerikaanse voorraden, verlenging van de productiebeperking door de OPEC en Rusland, uitdroging van het krediet aan de industrie van schalieolie en schaliegas in de Verenigde Staten), doet het...
2017-06-16