12 Mei 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Er waait optimisme over de markten, als een briesje over een golvend korenveld. Nu de beleggers gerustgesteld zijn door de gunstige uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen hebben ze duidelijk de weg naar aandelen teruggevonden. Daarmee was de sterkste positieve instroom voor aandelen ($ 8,8 mld.) in tachtig weken tijd een feit. Dat gold ook voor de Europese aandelen ($ 6,1 mld.), die voor de zevende week op rij kapitaal aantrokken. In de hoofden van de beleggers ebt het Europese systemische risico dus verder weg. De overwinning van Emmanuel Macron was voor veel commentatoren een verrassing, maar nu komt het erop aan de hervormingsbereidheid te laten doordringen in het parlement en vooral in de uitvoering. Zowel op nationaal als op Europees vlak wekken de “Macronomics” enthousiasme. Maar om van de politieke theorie naar de praktische uitvoering te gaan, moeten vaak een oceaan en stormen overwonnen worden. Momenteel moet Donald Trump door woelige wateren, temeer daar de veronderstellingen en geruchten rond een mogelijke “impeachment” naar aanleiding van de vermeende Russische connecties van zijn team opnieuw de kop opsteken. Het scenario van een tweede Watergate is niet langer ondenkbaar in Washington. Dat valt op een zeer slecht moment omdat de Amerikaanse economie zich sinds twee jaar in de tweede fase van haar cyclus bevindt en ze over twee jaar het einde van haar hypercyclus zou kunnen bereiken.

De laatste studie van de Fed over de krediettoekenningsvoorwaarden wijzen op een vertraging van de financieringen in alle categorieën sinds 2015. Als we de kredietstromen vergelijken met het BBP zijn ze echter nog niet onder hun historisch gemiddelde gezakt.

In China is het nog steeds de ondoorzichtigheid van de schuldenlast die een bedreiging vormt voor de tweede economie van de wereld. Uiteindelijk zouden we durven stellen dat het in de eurozone goed leven is.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 12 mei 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Er waait optimisme over de markten, als een briesje over een golvend korenveld. Nu de beleggers gerustgesteld zijn door de gunstige uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen hebben ze duidelijk de weg naar aandelen teruggevonden. Daarmee was de sterkste positieve instroom voor aandelen ($ 8,8 mld.) in tachtig weken tijd een feit. Dat gold...
2017-05-12