28 April 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Week na week komen Europese aandelen meer in de gunst bij de beleggers. Vorige week werd de sterkste instroom voor deze activaklasse opgetekend sinds december 2015 (2,4 bn. USD), dit na reeds vijf opeenvolgende positieve weken. Stilaan keert het optimisme terug op de markten, vooral na afloop van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Op monetair vlak liet de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleidsrente ongewijzigd na haar laatste vergadering en onderstreepte ze dat het economisch herstel uitbreidt. De maandelijkse nettoaankopen van activa werden vanaf april verlaagd van 80 naar 60 mld. euro en verlengd tot eind december 2017 of langer indien nodig. De centrale banken van de Verenigde Staten en de eurozone geven gaandeweg de fakkel door aan de democratieën en hun leiders om structurele hervormingen door te voeren of om maatregelen te treffen die een solide, evenwichtig en indien mogelijk eerlijk groeitraject tot stand kunnen brengen.

Als het electorale obstakel in Frankrijk wordt overwonnen (Emmanuel Macron komt nog steeds als overwinnaar uit de peilingen met 60 %/40 %, weliswaar met een aanzienlijk percentage onthoudingen), zouden voor de beleggers de planeten als het ware op een rij komen te staan voor een terugkeer naar het Europese continent. Deze rij van planeten zou bestaan uit: 1/ economisch herstel 2/ monetair beleid 3/ verkiezingsuitslag die het extremistische risico afwendt en 4/ opwaartse herziening van de bedrijfswinsten. Wat dit laatste punt betreft, zien we met name bij de grote Franse bedrijven zeer goede en boven de verwachtingen uitkomende resultaten voor het eerste kwartaal (Renault, Sanofi, Total ...).

In de Verenigde Staten wachten de markten op de doortocht in het Congres van het door Donald Trump voorgestelde belastingverlagingsprogramma (met als belangrijk onderdeel een verlaging van de vennootschapsbelasting van 35 % naar 15 %) alvorens hun haussebeweging voort te zetten. Feit is dat de nieuwe president sinds zijn verkiezing veel heeft beloofd en weinig heeft verwezenlijkt. Beloftes zijn alleen bindend voor wie ze aanhoort, wordt wel eens gezegd ...

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 28 april 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Week na week komen Europese aandelen meer in de gunst bij de beleggers. Vorige week werd de sterkste instroom voor deze activaklasse opgetekend sinds december 2015 (2,4 bn. USD), dit na reeds vijf opeenvolgende positieve weken. Stilaan keert het optimisme terug op de markten, vooral na afloop van de eerste ronde van de Franse...
2017-04-28