13 April 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Pasen staat traditioneel gelijk aan culinaire feestelijkheden en vooral veel chocolade.

Voor de markten betekent het twee beursdagen minder (goede vrijdag en paasmaandag). Er resten ons daarmee nog vier beursdagen voordat de Fransen naar de stembus trekken voor wat cruciale verkiezingen zullen worden voor Europa en voor de financiële markten, in de eerste plaats die van de eurozone. De kiesintenties nemen stilaan vaste vorm aan. Tijdens deze periode kunnen de abnormaal grote verschillen afnemen. Uiteindelijk zal de mediatieke en populistische ijver hoe dan ook geconfronteerd worden met de koele realiteit van het stemhokje. Ook de opkomst (traditioneel hoog met een gemiddelde voor de twee rondes van 80 %) zal bepalend zijn voor de uitslag.

Tot slot zou de terugkeer van het gezond verstand en de louter financiële en economische overwegingen de rest kunnen doen om een rampscenario af te wenden. Dit neemt niet weg dat de spanning zal aanhouden tot 23 april, ook al zijn de eerste bedrijfspublicaties (LVMH, Faurecia bij voorbeeld) meer dan behoorlijk te noemen. Ze wijzen op een duurzaam economisch momentum in Europa, maar ook in de rest van de wereld.

In de Verenigde Staten, waar de groei goed stand houdt ondanks een nog steeds sterke dollar (het niveau van 1,06 komt snel in zicht), zijn we ook getuige van de snelste politieke bochten van een regering die zich vastrijdt in haar eigen contradicties. Donald Trump had verklaard dat het afgelopen moest zijn met interventies. Sindsdien kwam hij militair tussenbeide in Syrië en stuurde hij een vliegdekschip richting Noord-Korea. Hij had beweerd dat de NAVO voorbijgestreefd was, terwijl hij zich nu tot deze structuur wendt om er bondgenoten ad hoc te zoeken. Hij had beloofd beter overeen te komen met de Russen, maar ligt nu in de clinch met Vladimir, de man van wie aangenomen wordt dat hij hem aan de verkiezingsoverwinning zou hebben geholpen. Hij had de Chinezen geviseerd als voornaamste vijand, maar hij zoekt vandaag toenadering tot Xi Jinping om de “olijke” Kim Jung Ung in te tomen.

Deze ontwikkelingen leren ons dat campagneverklaringen en hun karrevracht beloften vaak stuklopen op de klippen van de echte wereld, niet alleen politiek maar ook economisch. In afwachting van de resultaten van een nog steeds onbesliste verkiezing, worden er de komende dagen best geen ingrijpende beleggingsbeslissingen genomen. 

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 13 april 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Pasen staat traditioneel gelijk aan culinaire feestelijkheden en vooral veel chocolade. Voor de markten betekent het twee beursdagen minder (goede vrijdag en paasmaandag). Er resten ons daarmee nog vier beursdagen voordat de Fransen naar de stembus trekken voor wat cruciale verkiezingen zullen worden voor Europa en voor de financiële...
2017-04-13