7 April 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De weken volgen elkaar op in een sfeer van relatief economisch vertrouwen wereldwijd en afgaand op hun jaarprestatie tot nu toe doen de financiële markten het goed. De dollar keerde zijn recente tendens om en won opnieuw terrein op de euro in de richting van zijn niveau van 1,05. In Europa blijven de economische en politieke besluitvormers in de ban van de Franse presidentsverkiezingen. Hoewel het moeilijk is om door het bos van desinformatie de bomen te zien, lijken de verschillen tussen de kandidaten kleiner te worden. Tussen stemintenties en stemzekerheden trachten de peilbureaus en andere waarnemers hun ultieme analyses aan de man te brengen in de aanloop naar de eerste stemronde op 23 april. De aarzelende en soms chaotische beginperiode van Donald Trump en zijn regering, plus de weinig overtuigde opstart van de Brexit tonen aan, voor zover dat nog nodig was, dat de beloften van populistische scherpslijpers soms weinig kans op slagen óf nefaster dan verwachte gevolgen hebben.

Voorlopig zet het economisch herstel zich door in Europa. De werkloosheid daalt en de winstverwachtingen voor de bedrijven verbeteren. Verwacht wordt dat zonder grote politieke schokken beleggers uit andere werelddelen geleidelijk zullen terugkeren naar het Europese continent, ondanks de gekende struikelblokken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 7 april 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De weken volgen elkaar op in een sfeer van relatief economisch vertrouwen wereldwijd en afgaand op hun jaarprestatie tot nu toe doen de financiële markten het goed. De dollar keerde zijn recente tendens om en won opnieuw terrein op de euro in de richting van zijn niveau van 1,05. In Europa blijven de economische en politieke besluitvormers...
2017-04-07