31 Maart 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De economische toestand binnen de eurozone is er inmiddels onmiskenbaar op vooruitgegaan dankzij het krachtige effect van de reflatie. Dit werd bevestigd door de bedrijven bij de publicatie van hun jaarresultaten 2016, die bovendien de winstverwachtingen licht naar boven herzagen, voor het eerst op de DJ Stoxx 600-index sinds 2011.Desondanks zijn de beleggersstromen nog steeds niet echt teruggekeerd naar de Europese aandelen. De beleggers lijken het resultaat van de Franse verkiezingen af te wachten om Europese aandelen te kopen. Dit resultaat zal ook de volgende vooruitgang van de eurozone en Europa in het algemeen bepalen.

Afgelopen woensdag gaven de Britten het startsein voor de uitstap uit Europa en de Schotten kondigden aan dat er waarschijnlijk een nieuw referendum zal worden gehouden over hun onafhankelijkheid. Dat velen proberen Europa alle mogelijke en denkbare kwalen toe te schrijven komt wellicht vooral voort uit het feit dat Europa voor de bevolking meer een politiek concept is gebleven dan een economische realiteit (die nochtans bewezen wordt door de vooruitgang van het bruto binnenlands product sinds de oprichting van de EU). Anderzijds zijn de monetaire unies niet noodzakelijk verantwoordelijk voor het rampzalige beheer van de overheidsfinanciën en voor de onmogelijke beloften om kandidaten te financieren die zeer veraf staan van de werking van de vrije economie in een open en geglobaliseerde wereld.

In de Verenigde Staten roepen het beleid en de daadkracht van de nieuwe regering inmiddels heel wat vragen op bij de beleggers. De Amerikaanse beurs aarzelt steeds meer om haar opwaartse beweging voort te zetten in afwachting van de concrete inlossing van de campagnebeloftes van Donald Trump. Het goede nieuws is ook dat de Amerikaanse democratie bewijst dat ze beschikt over een sterke politieke tegenkracht die crypto-monarchistisch gedrag kan voorkomen van bepaalde politieke regimes waar de president te veel macht bezit... Als troost zouden we kunnen stellen dat het risico en het politieke gevaar misschien niet het alleenrecht zijn van de landen van het Oude Continent.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 31 maart 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De economische toestand binnen de eurozone is er inmiddels onmiskenbaar op vooruitgegaan dankzij het krachtige effect van de reflatie. Dit werd bevestigd door de bedrijven bij de publicatie van hun jaarresultaten 2016, die bovendien de winstverwachtingen licht naar boven herzagen, voor het eerst op de DJ Stoxx 600-index sinds 2011.Desondanks...
2017-03-31