24 Maart 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Wereldwijd kenden de beurzen een turbulentere week doordat de beleggers steeds dringender concrete resultaten verwachten van het economisch programma van Donald Trump. De records van Wall Street zullen niet houdbaar zijn als de economie en de winsten van de Amerikaanse bedrijven vertragen. In een algemeen dalende beweging verloor olie terrein na hoogtepunten als gevolg van de aankondiging van groter dan verwachte voorraden en een productiestijging van schalieolie in de Verenigde Staten. Baker Hugues, een Amerikaans engineeringbedrijf in de oliesector, deelde overigens al mee dat het aantal exploitatiesites in de Verenigde Staten voor de 9e week op rij is toegenomen, wat het totaal op het niveau van september 2015 brengt (631 platformen).

De euro won lichtjes terrein op de dollar en flirtte opnieuw met een niveau van 1,08. Het vooruitzicht dat de uitslag van de Franse verkiezingen geen rampscenario wordt en een mogelijke koerswijziging in de toon van de ECB kunnen verklaren waarom de zo verguisde euro opnieuw in de gunst kwam. Er rest ons nu nog een maand voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De kiezers bevinden zich in de laatste rechte lijn om te bepalen voor wie ze uiteindelijk hun stem zullen uitbrengen. Er zullen nog debatten volgen met een minder gesloten groep kandidaten. De economische programma’s zullen voor de ernstige kandidaten de bovenhand halen op het oeverloze juridisch-moralistische gekissebis dat in de eerste plaats het publiek op de sociale netwerken aanspreekt. De ervaring op basis van de vorige verkiezingen, met uitzondering van het Italiaanse referendum, toont aan dat de consensus van de peilingen of de politieke wens van bepaalde sociaal-professionele groepen onderuit kan worden gehaald op het moment dat de onbesliste kiezer zich in het stemhokje begeeft. Nooit was het Frankrijk van de Vijfde Republiek in dergelijke mate geconfronteerd met een graad van onzekerheid over de samenstelling van zijn toekomstige regering. Daarmee voegt het zich bij zijn mediterrane buren (Italië en Spanje) die vandaag moeten schipperen tussen heterogene politieke coalities, machtsspelletjes tussen partijleiders en immobilisme.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 24 maart 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Wereldwijd kenden de beurzen een turbulentere week doordat de beleggers steeds dringender concrete resultaten verwachten van het economisch programma van Donald Trump. De records van Wall Street zullen niet houdbaar zijn als de economie en de winsten van de Amerikaanse bedrijven vertragen. In een algemeen dalende beweging verloor olie terrein na...
2017-03-24