17 Maart 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De politieke agenda wordt net als in 2016 nauwlettend gevolgd door de financiële markten, maar de werkelijke impact ervan wordt wellicht overschat. Na Spanje, Italië en Oostenrijk was het de beurt aan Nederland om het politieke en economische extremisme een halt toe te roepen. De Nederlandse liberale partij trok aan het langste eind door de grootste partij te blijven en is nu aan zet om een coalitie te vormen. De markten maakten zich nauwelijks zorgen over deze verkiezingen, maar belangrijk was wel dat de uitslag aantoonde dat de anti-Europese krachten lang niet in de meerderheid zijn.

Niemand zal betwisten dat de werking van de Europese Unie voor verbetering vatbaar is, daarop wezen de Britten ons al met hun Brexit-referendum, of dat er onevenwichten bestaan in een monetaire unie (de eurozone) waarvan de economieën intrinsiek grote verschillen vertonen wat flexibiliteit betreft. Toch stellen we vast dat het met de economische parameters van de eurozone de goede kant uitgaat (vertrouwensindexen, werkloosheid, kredietdistributie, aantrekkende inflatie, licht opwaarts bijgestelde bedrijfswinsten); sinds drie jaar evolueert het BBP van de zone boven zijn theoretische potentieel, dat op lange termijn ongeveer 1 % bedraagt.

De eurozone geraakt stilaan gewend aan de systemische angstschokken die ze sinds 2011 te verwerken krijgt en zou vandaag opnieuw een aantrekkelijke beleggingszone kunnen blijken ... op voorwaarde dat het laatste politieke obstakel zonder al te veel kleerscheuren wordt overwonnen.

De Franse presidentsverkiezingen kondigen zich dan ook aan als het laatste mogelijke struikelblok voor de evolutie van de financiële markten. In dit stadium sluiten de peilingen, voor wat ze waard zijn, de mogelijkheid uit dat er een extreme partij deze stembusgang gaat winnen, laat staan dat zij een parlementaire meerderheid zou verwerven na de parlementsverkiezingen van juni.

De Europese en mondiale groei zet zich door en in de Verenigde Staten voltrekt zich een normalisering van de monetaire voorwaarden.

Ondanks de enorme populistische en mediatieke druk op de democratieën, is het absoluut voorbarig om het testament van de eurozone te schrijven of om het wereldwijde kapitalisme ten grave te dragen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 17 maart 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De politieke agenda wordt net als in 2016 nauwlettend gevolgd door de financiële markten, maar de werkelijke impact ervan wordt wellicht overschat. Na Spanje, Italië en Oostenrijk was het de beurt aan Nederland om het politieke en economische extremisme een halt toe te roepen. De Nederlandse liberale partij trok aan het langste eind...
2017-03-17