10 Maart 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Vragen over de gezondheidstoestand van de verschillende economieën van de ontwikkelde wereld worden naar de achtergrond verwezen door politieke prognoses. In de Verenigde Staten sprong naast de traditionele werkgelegenheids- en consumptiecijfers vooral de toename van de door de grote exploitanten van het goederenvervoer per spoor verwerkte volumes in het oog. Het Amerikaanse goederenvervoer per spoor zit sinds drie weken in de lift (+8,1 % in week 7, +1,8 % in week 8 en 3,3 % in week 9). De sectoren waarvoor deze dynamiek zich het sterkst doorzet, zijn de bouw, industriële goederen, steenkool en landbouwproducten.

De Fed zou nu dus geen geldige redenen meer hebben om dit jaar te wachten met een versnelde, stapsgewijze verhoging van haar beleidsrente. Zelfs de ECB bereidt stilaan het terrein voor om een minder accommoderend discours te voeren gezien de hogere inflatieverwachtingen voor de twee komende jaren.

Toch blijven er nog hervormingen door te voeren en moet opnieuw hoop worden ingeboezemd bij de generaties die gedesoriënteerd zijn door de schuldoverlast, de digitalisering en de globalisering van de economieën. Frankrijk kaapt bijvoorbeeld samen met Finland de titel weg van Europees kampioen in overheidsuitgaven (57 % van het bbp). In Italië zijn er nooit minder geboortes geweest dan in 2016. Vorig jaar waren er 12.000 geboortes minder dan in 2015, wat neerkomt op een totaal van 474.000 geboortes. Dat is het laagste aantal sinds de eenmaking van het land in 1861.

Kortom, niet alle problemen zijn van de baan in de eurozone. De volgende verkiezingen zullen dus een oplossing moeten voorstellen voor ontwrichtingen die enkel tot financiële impasses kunnen leiden. Nochtans keren de beleggers voorzichtig terug naar Europese aandelen. Na een week van uitstroom was er opnieuw een instroom naar Europese aandelen ($ 1 mld.).

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 10 maart 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Vragen over de gezondheidstoestand van de verschillende economieën van de ontwikkelde wereld worden naar de achtergrond verwezen door politieke prognoses. In de Verenigde Staten sprong naast de traditionele werkgelegenheids- en consumptiecijfers vooral de toename van de door de grote exploitanten van het goederenvervoer per spoor verwerkte...
2017-03-10