24 Februari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het publicatieseizoen van de jaarresultaten leidt voor enige tijd onze aandacht af van de politiek. Na de banken tijdens het tweede halfjaar van 2016 bewees nu ook de telecomsector misschien een interessante sectorale keuze te vertegenwoordigen in 2017. Telecom Italia, Telefonica, Orange en Bouygues maakten degelijke cijfers bekend. Het aantal vezel- en breedbandabonnees blijft overal in Europa stijgen en de mobiele ARPU’s (gemiddelde omzet per abonnee) beginnen te stabiliseren. Dit maakt dat de bruto-exploitatieoverschotten eindelijk opnieuw vooruitgang zouden kunnen boeken, net als de dividenden. De sector staat of valt met digitale infrastructuren voor telecom, media en databanken. Vandaar dat zij binnen onze fondsen een uitgelezen beleggingsthema vormen, temeer daar hun waardering redelijk blijft.

Op de obligatiemarkt wachten de beleggers, in het bijzonder de Amerikaanse, de volgende aankondigingen van de Fed af. De voorbije tien jaar voerde de Amerikaanse centrale bank slechts twee renteverhogingen door, tegenover 35 in de jaren 70, 28 in de jaren 80, 11 in de jaren 90 en 20 in de jaren 2000 ... De monetaire cyclus blijkt dus volkomen abnormaal, net als de door de Amerikaanse beurs gevestigde records.

In Europa vielen de aandelenmarkten het voorbije decennium ten prooi aan een aantal episodes van hoge volatiliteit (subprime-crisis in 2008 en eurocrisis in 2011). Spaarders zijn ook gevoelig geworden voor de kwetsbaarheid van de democratische systemen, die zowat overal belaagd worden door predikers die een betere toekomst beloven met oude recepten die in het verleden helaas hun ondoeltreffendheid hebben bewezen. Toch wint het optimisme sinds enkele weken terrein. Europese aandelen beleefden hun vijfde week op rij van positieve instroom ($ 5 mld.). Dit bescheiden teken van hoop zou, ondanks de politieke afspraken op het programma, de aandelenmarkten opnieuw de steun kunnen geven waarvan ze sinds jaren verstoken zijn als gevolg van het uiteenspatten van waarderingszeepbellen (internet, schuldenlast ...) wanneer er op een activaklasse misbruik van vertrouwen heerst. Wat aandelenbeleggingen betreft, zijn wij ondanks de inherente risico’s geneigd om te refereren aan de Latijnse spreuk die soms terug te vinden is op wijnflessen: abusus non tollit usum (misbruik heft goed gebruik niet op).

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 24 februari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance

Het publicatieseizoen van de jaarresultaten leidt voor enige tijd onze aandacht af van de politiek. Na de banken tijdens het tweede halfjaar van 2016 bewees nu ook de telecomsector misschien een interessante sectorale keuze te vertegenwoordigen in 2017. Telecom Italia, Telefonica, Orange en Bouygues maakten degelijke cijfers bekend. Het aantal...
2017-02-24