17 Februari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Uit de economische statistieken blijkt nog steeds een forse dynamiek in de Verenigde Staten. Na de publicatie van een sterke Empire Manufacturing kwam de Fed Philadelphia-index uit op het hoogste niveau in vierendertig jaar (43,3). De door de industrie getrokken versnelling van de Amerikaanse cyclus lijkt zich dus dagelijks te bevestigen, waardoor ook de Amerikaanse beurs in prima stemming verkeert, ondanks de grillen van Donald Trump en de geruchten over contacten van zijn campagneteam met Rusland. In Europa blijven de politieke kwesties de belegger ontmoedigen om naar de economie te kijken en te investeren! De institutionele en politieke evolutie van de eurozone roept nog steeds dezelfde vraagtekens op… sinds 2011 ondertussen. Terwijl de werkloosheid in Frankrijk verder afneemt en het met de indicatoren in het algemeen de goede kant opgaat (kredietdistributie, inschrijvingen van nieuwe auto’s…), blijft de instroom voor Europese aandelen futloos. Het risico op een folkloristische Franse verkiezing waarbij het de nieuwe machthebbers zou ontbreken aan economisch gezond verstand, doet de buurlanden en hun spaarders huiveren.
 
Sommigen zullen zich wellicht afvragen hoe het land dat grootheden voortbracht als Lodewijk XIV, de Verlichte filosofen, Napoleon of Charles de Gaulle zo kwetsbaar, zo verdeeld en zo schizofreen kan lijken en afglijden naar absurde economische theorieën die in het verleden reeds rampzalige gevolgen hadden (Argentinië, Venezuela). Het ergste is nooit zeker, maar vast staat dat de politici dit jaar een grotere invloed zullen hebben op de financiële markten dan de centrale banken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 17 februari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Uit de economische statistieken blijkt nog steeds een forse dynamiek in de Verenigde Staten. Na de publicatie van een sterke Empire Manufacturing kwam de Fed Philadelphia-index uit op het hoogste niveau in vierendertig jaar (43,3). De door de industrie getrokken versnelling van de Amerikaanse cyclus lijkt zich dus dagelijks te bevestigen,...
2017-02-17