10 Februari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De markten worden nog steeds heen en weer geslingerd tussen goede jaarpublicaties van bedrijven, een opnieuw toegenomen risico op een uitstap van Griekenland uit de eurozone en een verontrustende verkiezingsperiode. De kloof tussen de Franse en de Duitse rente op tien jaar is opgelopen tot het hoogste niveau sinds eind 2012 (ongeveer 70 basispunten). De grote internationale beleggers zijn overigens al begonnen met de verkoop van hun Franse overheidsobligaties ten voordele van de Duitse tegenhangers. Ter illustratie, we stelden vast dat Japanse beleggers in november laatstleden voor 161,8 miljard yen aan Franse obligaties verkochten. Dat is het eerste negatieve saldo sinds december 2015. Obligatiebeleggers zijn wellicht beducht voor de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen, die worden ervaren als een bron van toenemende stress en onzekerheid. En laat dat nu net een giftige cocktail zijn voor elke spaarder die verknocht is aan zekerheid en zichtbaarheid. Voorlopig houdt de Franse economie goed stand: de industriële investeringen veren op en de vraag naar vastgoed trekt aan, twee economische indicatoren die de meest pessimistische voorspellingen lijken te ontkrachten omtrent het resultaat van de komende verkiezingen, die zo belangrijk zijn voor Frankrijk, de eurozone en Europa.

Gustave Flaubert, een Frans auteur die wij graag citeren, schreef aan zijn tijdgenote Georges Sand, “de mens is niets, het werk is alles”. Op een moment dat de verkiezingsstrijd op diverse fronten in volle hevigheid woedt, dat campagnebeloften verworden tot oekazes of verdwijnen achter een rookgordijn, dat politieke figuren met ziekelijke belangstelling gevolgd worden door de sociale netwerken (waarvan ze overigens zelf misbruik maken), kunnen we alleen maar hopen dat achter de mannen en vrouwen die deze wereld zullen regeren, de daden en feiten de bovenhand zullen halen op meningen, scheldtirades of zelfs slinkse lasterpraktijken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 10 februari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De markten worden nog steeds heen en weer geslingerd tussen goede jaarpublicaties van bedrijven, een opnieuw toegenomen risico op een uitstap van Griekenland uit de eurozone en een verontrustende verkiezingsperiode. De kloof tussen de Franse en de Duitse rente op tien jaar is opgelopen tot het hoogste niveau sinds eind 2012 (ongeveer 70...
2017-02-10