3 Februari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het gaat in de eurozone nog steeds de goede kant uit met de indexen van het consumentenvertrouwen. In de Verenigde Staten publiceerden al meer dan de helft van de ondernemingen uit de S&P 500 hun jaarresultaten en tijdens het vierde kwartaal stegen hun winsten met gemiddeld 4,5 %. De Amerikaanse groei mag dan wel teleurstellend geweest zijn in 2016 (1,6 % of een niveau dat in de buurt ligt van de Europese groei), we zien opnieuw positieve signalen (aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in dalende lijn ...) in afwachting van het veelbesproken budgettaire herstelplan dat was beloofd via belastingverlagingen en verhoogde overheidsuitgaven (Trumpflation).

In de eurozone wordt de situatie op het obligatiefront problematisch. De lange rente, met name in Frankrijk en Italië, blijft onder druk staan, wat wijst op een toegenomen politiek risico in het vooruitzicht van de verkiezingen in beide landen. De aandelenmarkten verteren nog steeds de nieuwe monetaire en economische wereldorde die georkestreerd wordt door de donderpreken van Donald Trump. De nieuwe president gaat onvervaard voort met de uitvoering van zijn radicale en enigszins ideologische programma door maatregelen uit te vaardigen die zelfs de trouwste bondgenoten de wenkbrauwen doen fronsen (Theresa May en haar Britse medeburgers).

Om deze wekelijkse nieuwsbrief af te sluiten en na het Amerikaanse decreet dat de toegang tot de Verenigde Staten ontzegt voor onderdanen van een aantal landen, citeren we zonder enige bijbedoeling enkele verzen uit het beroemde sonnet ‘The new Colossus’ van de grote Amerikaanse dichteres Emma Lazarus. Deze tekst is sinds 1903 op een bronzen plaat gegraveerd in de voet van het Vrijheidsbeeld:

“Keep ancient lands, your storied pomp!” cries she.

With silent lips. “Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me.

I lift my lamp beside the golden door!”

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 3 februari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het gaat in de eurozone nog steeds de goede kant uit met de indexen van het consumentenvertrouwen. In de Verenigde Staten publiceerden al meer dan de helft van de ondernemingen uit de S&P 500 hun jaarresultaten en tijdens het vierde kwartaal stegen hun winsten met gemiddeld 4,5 %. De Amerikaanse groei mag dan wel teleurstellend geweest...
2017-02-03