27 Januari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Terwijl het vanuit de nieuwe Amerikaanse regering decreten regent in het licht van de verkiezingsbeloften (opzegging van het Trans-Pacific Partnership, bouw van de muur aan de Mexicaanse grens …), kregen de Europeanen de aangename verrassing dat het Britse hooggerechtshof de regering van Theresa May verplicht om aan het parlement de toelating te vragen voor de opstart van de Brexitprocedure. Ondanks dit obstakel zal zij echter vastberaden blijven om artikel 50 in te roepen.

De eerste jaarlijkse publicaties wijzen tot nu toe op een gunstig evoluerende omgeving, met name in China (cf. LVMH). De verkopen van geestrijke dranken en modeproducten (lederwaren en horloges) laten op het Chinese vasteland opnieuw een groeiversnelling optekenen. Wereldwijd blijft de rentesituatie onstabiel, vooral als gevolg van vermeende verklaringen van verantwoordelijken van de Europese monetaire autoriteiten. Volgens die verklaringen zou er vervroegd een einde kunnen komen aan het kwantitatieve programma van de ECB. De stijging van de rendementen op 10 jaar (de Franse OAT op 10 jaar ging door de psychologische drempel van 1 %) schudde de beleggers wakker en herinnerde hen eraan dat de gemiddelde looptijd van obligaties langer wordt terwijl de vergoeding is gekelderd: een situatie die almaar minder houdbaar is. De reële rendementen zijn echter nog steeds negatief en bieden een ideaal speelterrein voor fusies en overnames. In de bank- en verzekeringssector gonst het van de geruchten over een fusie tussen Intesa en Generali, terwijl het Amerikaanse Johnson & Johnson zopas de overname aankondigde van het Zwitserse Actélion, dat actief is in de biotechnologie.

De markten zijn terechtgekomen in een fase die in tactisch opzicht erg woelig kan zijn op korte termijn. Terwijl de volatiliteit van aandelen (VIX) uiterst laag is sinds de verkiezing van Donald Trump, is die van de overheidsobligaties (MOVE) onophoudelijk gestegen sinds eind oktober. Dat is een paradoxale en wellicht tijdelijke situatie. Toekomstige periodes van verhoogde volatiliteit zullen wellicht interessante instappunten bieden voor wie ervan overtuigd blijft dat de wereldwijde en Europese economische cyclus verder zal verbeteren.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 27 januari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Terwijl het vanuit de nieuwe Amerikaanse regering decreten regent in het licht van de verkiezingsbeloften (opzegging van het Trans-Pacific Partnership, bouw van de muur aan de Mexicaanse grens …), kregen de Europeanen de aangename verrassing dat het Britse hooggerechtshof de regering van Theresa May verplicht om aan het parlement de...
2017-01-27