6 Januari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Waar 2016 misschien het jaar was van de terugkeer van de koude oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland, zou 2017 in het teken kunnen staan van een nieuw elan voor drie belangrijke drivers: groei, inflatie en aandelen. Dit drieluik is de sleutel naar succes en rendement voor de belegger die bereid is risico te nemen, met name in Europa en in het bijzonder in de eurozone.

Onze recente ontmoetingen met Europese bedrijven werden allemaal afgesloten met dezelfde opmerkelijke vaststelling: goed beheerd, geherstructureerd en profiterend van een historisch lage financieringskost wisten de bedrijven hun financiële en operationele hefbomen in belangrijke mate te verbeteren. Nu wachten ze nog maar op één ding: omzetgroei, hetzij via volumetoenames, hetzij via prijsstijgingen.

De laatste vertrouwensindexen blaken van gezondheid, zowel in Frankrijk als in de Verenigde Staten. De inflatie, met name in Duitsland, evolueert langzaam in de richting van het door de ECB beoogde niveau (2 %). Uiteraard zijn niet alle risico’s voor de economische cyclus geweken en resten er een aantal pertinente vragen: Hoe doeltreffend zijn de maatregelen van de regering Trump? Hoe evolueren de wisselkoersen tegenover de dollar? Wat met de kapitaalvlucht uit China? Hoe goed vorderen de structurele hervormingen in Europa? Bepaalde sectoren zitten nog steeds in het slop (diensten aan de petroleumsector bijvoorbeeld).

Hoe dan ook is het met de aansterkende cyclus steeds moeilijker om alternatieven te vinden voor Europese aandelen. Frankrijk is een zone met hoog potentieel op voorwaarde dat er intelligente hervormingen worden doorgevoerd. Met een al even mondiaal als innoverend bedrijvenlandschap (cf. de aanwezigheid van French Tech op CES in Las Vegas) staat de kwaliteit van de privésector in schril contrast met het heersende pessimistische discours en het verstikkende gewicht van de overheidssector.

“Leven als God in Frankrijk”, zo luidt de veelbelovende zegswijze. Laat ons hopen dat de Franse beurs die hoge verwachtingen kan inlossen in 2017.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 6 januari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Waar 2016 misschien het jaar was van de terugkeer van de koude oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland, zou 2017 in het teken kunnen staan van een nieuw elan voor drie belangrijke drivers: groei, inflatie en aandelen. Dit drieluik is de sleutel naar succes en rendement voor de belegger die bereid is risico te nemen, met name in Europa en in...
2017-01-06