29 December 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

HERVORMING … dat is wat politieke leiders, verkiezingskandidaten, burgers en investeerders in de westerse wereld het hele jaar door eisten, scandeerden en riepen. Overal in de ontwikkelde wereld schreeuwden honderden, zelfs miljoenen stemmen om verandering zonder altijd echt te weten waarom. De Britten willen Europa de rug toekeren maar tegelijkertijd toch profiteren van de commerciële relaties met de Unie. Donald Trump wil handelsakkoorden opzeggen, wat in strijd is met de liberale principes die aan de basis lagen van de Verenigde Staten. De Europeanen, met de Fransen op kop, willen ook “tabula rasa maken”, maar zodra ze een beeld krijgen van de toekomstige inspanningen die van hen gevraagd worden, krimpt het volk ineen en trekt het zich terug, zoals in Italië, waar de ambities en dromen van Matteo Renzi stukliepen op iets futiels als een verbrokkeld, geregionaliseerd en verouderd politiek systeem.

Waarom verandering? Waar moet die progressiviteit naartoe leiden? Vernieuwing maar als alternatief waarvoor? Het zijn vragen die een directe impact hebben op onze manier van sparen, beleggen en consumeren, maar ook op de manier waarop we de toekomstige generaties vormen, die door het digitale tijdperk niet alleen nood hebben aan inventiviteit, maar ook aan een elite die het goede voorbeeld geeft. Door ons blind te staren op het concept van verandering zelf in plaats van te geloven in de positieve of negatieve gevolgen ervan, liepen wij westerlingen, die zo graag ons gedachtegoed opdringen, ons te pletter op de Syrische klif die van dag tot dag dodelijker blijkt.

Misschien waren het in 2016 wel de door de media vaak verguisde groeilanden (de beruchte BRIC-landen) die ons de weg toonden? Laten we samen even de balans opmaken … In China heeft de strijd tegen corruptie een spectaculaire omvang aangenomen. In Brazilië hebben de parlementsleden hun staatshoofd afgezet en de steekpenningen in de Petrobras-zaak aan de kaak gesteld. In India heeft de regering de grootste demonetiseringsactie uit de geschiedenis van de mensheid opgezet door de grote coupures uit de handel te nemen om de parallelle economie opnieuw te integreren in het systeem. Tot slot is Rusland erin geslaagd zijn geostrategische visie op te leggen aan het Midden-Oosten en mee te werken aan het akkoord met de OPEC-landen om de olieprijzen opnieuw te laten stijgen.

Op het vlak van beheer zouden zij die van de electorale afspraken in 2016 keerpunten voor de markten gemaakt hebben, in 2017 ook weleens opnieuw in de val kunnen lopen. Elke burger en elke belegger kan natuurlijk met recht en reden zeggen dat wij niet een perfecte wereld leven, maar het is nu eenmaal de enige die we kennen en die bestaat. Indien verandering niet louter een holle marketingslogan was, zouden wij er ons allemaal voortdurend en niet alleen tijdens verkiezingscampagnes op kunnen beroepen en deze in de praktijk kunnen omzetten om onze wereld echt te verbeteren. Laten we echter realistisch blijven in plaats van al te ideologisch: dat zou al heel wat fouten in alle sectoren voorkomen.

Deze overwegingen lijken misschien te filosofisch, maar in tweeënvijftig wekelijkse nieuwsbrieven is al zo veel geschreven over rente, aandelen, waarderingen, groei, munten, olie, volatiliteit … Voor we het er in 2017 opnieuw over hebben, biedt het hele beheerteam van DNCA u zijn oprechte wensen voor een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar aan.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 29 december 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

HERVORMING … dat is wat politieke leiders, verkiezingskandidaten, burgers en investeerders in de westerse wereld het hele jaar door eisten, scandeerden en riepen. Overal in de ontwikkelde wereld schreeuwden honderden, zelfs miljoenen stemmen om verandering zonder altijd echt te weten waarom. De Britten willen Europa de rug toekeren...
2016-12-29