16 December 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Dankzij de start van de operaties voor de herkapitalisering van de Italiaanse banken (Monte Paschi en Unicredito) begon de week met een euforische noot. De markten krijgen weer meer vertrouwen en ze trekken zich ook op aan een reeks aangekondigde fusies en overnames (Imerys/Kerneos, Gemalto/Biométrie 3M, overname van de RTL-radiozenders door M6 en participatie van Vivendi in Mediaset). De Fed deed wat de markten van haar verwachtten met een tweede renteverhoging in een jaar tijd, maar ze maakte ook de weg vrij voor nog drie renteverhogingen in 2017. Janet Yellen volgt daarmee het discours van Donald Trump die sinds zijn verkiezing de hoed van een “monetaire cowboy” had opgezet. Het monetaire en financiële scenario begint stilaan voet aan de grond te krijgen; nu is het aan de politieke leiders om de economie daadwerkelijk op toeren te krijgen.

De Europese groei blijft elk jaar zijn potentieel op lange termijn (1 %) overtreffen, en dat al sinds 2014. De diverse stembusafspraken, de migratiegolven en de aanslagen hadden tot nu toe slechts een beperkte impact. Hier en daar zien we overigens al opwaartse winstherzieningen.

De Verenigde Staten blijven dan weer onder hun potentieel op lange termijn (2,5 %). De dollar stijgt in een context van een harder wordend monetair beleid dat ondertussen een pariteit beoogt. Op deze niveaus zou het verstandig zijn om niet langer te mikken op de herwaardering van de Amerikaanse munt tegenover de euro.

Ondanks alle kritiek doen de Franse aandelenindexen het al enkele maanden behoorlijk goed. Met de presidentsverkiezingen in 2017 in het vooruitzicht zou er overigens een nieuw licht geworpen kunnen worden op het potentieel van Frankrijk als de nieuwe regering de hervormingen doorvoert. Met de in 2016 opgedane ervaring komt het er nu op aan om niet dezelfde fouten te maken door al te zwaar in te zetten op de verkiezingsresultaten. Toch is er in de eurozone en Europa een transformatieproces rond een sterke en eensgezinde Frans-Duitse as nodig als ze de internationale beleggers willen overtuigen om massaal terug te keren naar Europese aandelen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 16 december 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Dankzij de start van de operaties voor de herkapitalisering van de Italiaanse banken (Monte Paschi en Unicredito) begon de week met een euforische noot. De markten krijgen weer meer vertrouwen en ze trekken zich ook op aan een reeks aangekondigde fusies en overnames (Imerys/Kerneos, Gemalto/Biométrie 3M, overname van de RTL-radiozenders...
2016-12-16