5 December 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Zoals voorspeld in de talrijke peilingen spraken de Italianen zich negatief uit over het voorstel van Matteo Renzi voor een grondige hervorming van de rol van de senaat. Met het ontslag van de premier begint een periode van onzekerheid, zoals we er al veel gekend hebben in de Italiaanse politiek. De vervroegde verkiezingen komen er waarschijnlijk in 2018 en het is niet zeker dat de populistische Vijfsterrenbeweging erin zal slagen een regeerbare meerderheid te behalen. Overigens zal ook een uitstap uit de eurozone, als die wordt voorgesteld, via een referendum moeten gebeuren. Het Griekse voorbeeld toont aan dat bevolkingen niet noodzakelijk overtuigd zijn van de voordelen van een uitstap uit de eurozone.

De impact op de Italiaanse rentevoeten blijft voorlopig beperkt. De spread met de Duitse overheidsobligaties stabiliseerde op 170 basispunten. Toch moeten we vaststellen dat de Italiaanse overheidsobligaties op 10 jaar een rendement bieden van om en bij de 2,0 % tegenover 2,4 % voor de Amerikaanse overheidsobligaties op 10 jaar. Dat is toch een paradoxale situatie voor zij die beweren dat Italië aan de rand van de afgrond staat. De herkapitalisering van het Italiaanse banksysteem is zeker complexer geworden door de chronische politieke instabiliteit, maar de reddingsmechanismen die opgezet werden door de eurozone en de bankenunie bieden uitzicht op een oplossing die niet mogelijk was geweest vóór de crisis van 2011. Het ‘nee’ op het Italiaanse referendum staat nog niet gelijk aan een uitstap van Italië uit de eurozone. De markten zien in de verkiezingsagenda een reden voor buitensporige angsten, waarmee we moeten kunnen omgaan.

Na de drie politieke ‘schokken’ (Brexit, Donald Trump en Italiaans referendum) zal de economie zoals altijd opnieuw haar rechten opeisen en haar wetmatigheden opleggen. Voor het ogenblik blijft de Europese economie groeien op basis van een gestabiliseerde vraag, een nog steeds lage kredietkost en een zwakke euro. Het is te vroeg om ons uit te spreken over 2017, maar de door de gebeurtenissen ingegeven volatiliteit pleit voor tactische versterkingen in activaklassen die het meest aan hun lot overgelaten zijn, zoals Europese value-aandelen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 5 december 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Zoals voorspeld in de talrijke peilingen spraken de Italianen zich negatief uit over het voorstel van Matteo Renzi voor een grondige hervorming van de rol van de senaat. Met het ontslag van de premier begint een periode van onzekerheid, zoals we er al veel gekend hebben in de Italiaanse politiek. De vervroegde verkiezingen komen er...
2016-12-05