25 November 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Drie van de vier voorbije weken zagen we dat beleggers stilaan opnieuw voor Europese aandelen opteerden met een bedrag in de buurt van 1 miljard euro. Dit ging ten nadele van obligaties en opkomende markten. Na de recente stijging stabiliseerde de lange rente in de meeste landen, met uitzondering van Italië.

Uiteraard kijken de markten nu uit naar het resultaat van het Italiaanse referendum. Voor de markten en de peilingen zijn de kaarten geschud en is het nu alleen nog wachten tot de toekomstige Italiaanse hervormingen ten grave worden gedragen. De markten droegen reeds bij tot een terugval voor alle Italiaanse activa. De MIB 30 verloor ongeveer 23 % sinds het jaarbegin en de kloof tussen de Italiaanse en de Duitse rente op tien jaar is opgelopen tot bijna 190 basispunten. Nochtans slaagden kiezers er het hele jaar door al in om pronostieken van opiniepeilers en beleggers van tafel te vegen. Zorgt ook Italië voor de verrassing? Dat is moeilijk te zeggen aangezien bevolkingen almaar vaker weigeren om een positief en beredeneerd politiek project bij te treden (in dit geval: de vereenvoudiging van het kiessysteem). De toekomst van Italië in Europa en in de eurozone zal vroeg of laat toch gepaard moeten gaan met hervormingen. Het feit dat het wankele bestaan van Italiaanse regeringen voortduurt, is geen sprong in het duister. Integendeel, het is eerder een vertrouwde situatie. We kunnen de bezorgdheid van de beleggers begrijpen, maar anticiperen op een politiek scenario en de gevolgen ervan op twee, drie of vier jaar blijkt willekeurig en inefficiënt in 2016.

Zo leek het onmogelijk om uit Europa te willen stappen en nochtans bewees de Brexit dat men het wel degelijk kan overwegen, zonder het alsnog te kunnen realiseren. Het leek onmogelijk om de eurozone te verlaten en nochtans hebben de Grieken het wel degelijk geprobeerd met hun eigen referendum. Uiteindelijk slikten ze toch alle door de schuldeisers opgelegde hervormingen en bleven ze in de eurozone. Het leek onmogelijk dat Donald Trump verkozen zou worden. Uiteindelijk gebeurde het toch en hij biedt nu uitzicht op een veelbelovend economisch kader voor de Verenigde Staten en voor de Amerikaanse consument. In dit opzicht zullen de eerste verkoopresultaten van Black Friday in een context van een sterke dollar al een belangrijke indicatie geven.

Ook de Franse en Duitse verkiezingen van volgend jaar zijn belangrijk, maar het komt erop aan zich niet over te geven aan paniek. Democratieën zijn misschien toch niet zo kwetsbaar als de media of de schermen van Bloomberg doen geloven. Aristoteles, de grote Griekse denker van de democratie, zei “wanneer een mens aan het verleden denkt, dan kijkt hij naar de grond. Wanneer hij aan de toekomst denkt, dan kijkt hij naar de hemel”. Voor de kiezer, de spaarder en de Europese burger komt het er nu op aan om aan het heden te denken en te kijken naar wat de aarde van de hemel scheidt … namelijk de horizon.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 25 november 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Drie van de vier voorbije weken zagen we dat beleggers stilaan opnieuw voor Europese aandelen opteerden met een bedrag in de buurt van 1 miljard euro. Dit ging ten nadele van obligaties en opkomende markten. Na de recente stijging stabiliseerde de lange rente in de meeste landen, met uitzondering van Italië. Uiteraard kijken de markten nu...
2016-11-25