4 November 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Hoewel er heel wat kwartaalresultaten werden gepubliceerd, waren de Amerikaanse verkiezingen hét gespreksonderwerp. Deze wekelijkse nieuwsbrief zal de laatste zijn zonder dat de opvolger van president Barack Obama bekend is. Zonder meteen de balans te willen opmaken van zijn acht jaar in het Witte Huis, zullen waarnemers hoe dan ook positief zijn over zeven opeenvolgende jaren van groei, de technologische vooruitgang en de dominantie van een cybermacht met haar internetbedrijven, de daling van de werkloosheid en de totstandkoming van Obamacare.

Zoals in de tijd van Bill Clinton, maar dan minder spectaculair, zal het democratische presidentschap aangetoond hebben dat het in staat is de economie te stimuleren en banen te creëren, daarbij natuurlijk geholpen door een meer dan accommoderend monetair beleid. De volgende president en het volgende Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden) zijn nog niet bekend als deze brief gepubliceerd wordt, maar nu al staat vast dat hij of zij die verkozen wordt nog heel wat uitdagingen te wachten staat. De nog nooit geziene sociale ongelijkheid aanpakken, de schuldenlast van studenten als gevolg van de astronomische studiekosten aan de universiteiten verlichten, de lonen verhogen zonder aan de marges van de bedrijven te raken, de economische cyclus verlengen en een relatieve stabiliteit van de dollar verzekeren en daarbij een monetair beleid bijsturen dat door de financiële markten als te laks en gemanipuleerd wordt afgedaan.

Donald Trump wordt door de beleggers als een populistisch schrikbeeld beschouwd. De markten zijn angstig en de volatiliteit is fors toegenomen, zoals blijkt uit de VIX-index die in tien dagen tijd van 13 naar 20 ging. Toch zal de wereld niet vergaan na zijn mogelijke verkiezing, net zoals de aarde bleef draaien na het bexitreferendum op 23 juni. Wat die brexit betreft, besliste het High Court in Londen dat de Britse regering het fiat moet krijgen van het Parlement om de procedure op te starten. De regering kondigde al aan de beslissing te betwisten voor het Supreme Court. Scheiden van de Europese Unie blijkt dus toch niet zo eenvoudig.

De angst van de spaarders is nu toegespitst op het verdict van de Amerikaanse stembusgang; het Italiaanse referendum lijkt al verloren (het nee-kamp leidt in de recentste peilingen), maar onze laatste ontmoetingen met Italiaanse bedrijven doen vermoeden dat het resultaat niet noodzakelijk de manier van besturen in het land zal wijzigen op korte termijn. Een bedrijfsleider merkte met een dosis humor en zelfspot op “dat ongeacht het institutionele systeem in Italië, met een of twee parlementaire kamers, het toch altijd Italianen zullen blijven die aan de macht zijn.

Kunnen we met al deze risico’s dan nergens goed nieuws bij elkaar sprokkelen? YES WE CAN, want de voorbije week was de eerste met een positieve instroom voor Europese aandelen, na 38 weken op rij een negatieve uitstroom.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 4 november 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Hoewel er heel wat kwartaalresultaten werden gepubliceerd, waren de Amerikaanse verkiezingen hét gespreksonderwerp. Deze wekelijkse nieuwsbrief zal de laatste zijn zonder dat de opvolger van president Barack Obama bekend is. Zonder meteen de balans te willen opmaken van zijn acht jaar in het Witte Huis, zullen waarnemers hoe dan ook...
2016-11-04