28 Oktober 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het publicatieseizoen van de kwartaalresultaten was geen onverdeeld succes, zonder dat de bedrijfsleiders zich echt negatief uitspraken over het huidige zakenklimaat. Sommige bedrijven publiceerden behoorlijke resultaten (Sanofi, Total, BNP Paribas, STM, LVMH, Volkswagen), andere stelden teleur (Capgemini, Publicis) of stelden hun doelstellingen neerwaarts bij (Ryan Air, Gemalto, Ericsson). In een technische markt zonder volume en met nog steeds uitgaande stromen (voor de 38e week op rij) kunnen de beurzen overdreven sanctionerend werken. Het is doorgaans in november dat de consensus van analisten de laatste winstherzieningen ondergaat voor het lopende jaar. Die winstverwachtingen zijn momenteel min of meer stabiel, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Voor 2017 wordt de resultaatgroei verwacht op respectievelijk +12 % en +14 % voor de twee zones, wat vergelijkbaar is met de afgelopen vijf jaar.

Kunnen we daarom terecht twijfelen aan de prognoses voor 2017 en vrezen dat ook die neerwaarts zullen worden bijgesteld in de loop van volgend jaar? Maar “de geschiedenis herhaalt zich niet, ze rijmt” zei Mark Twain. Nog een door de markt geschreven rijm in dit gedicht is te lezen in de situatie van de obligatiemarkt. Sinds enkele weken trekken de intrestvoeten opnieuw aan. De Bund op 10 jaar bedraagt nu 16 basispunten, waarmee hij afstand neemt van zijn historische dieptepunt dat in de loop van dit jaar werd bereikt. Deze omgeving is niet gunstig voor langlopende obligatiebeleggingen. Ze weerspiegelt de inflatiespanning en de te verwachten renteverhoging in de Verenigde Staten in december.

Europese aandelen blijven dan weer een aantrekkelijk rendement bieden en vormen een basis van nominale activa (geïndexeerd op de inflatie). Net zoals in De Nachtwacht van de grote Hollandse meester Rembrandt bieden de financiële markten momenteel een clair-obscur beeld. De belegger doolt tussen schemerzones (brexit, verkiezingen, futloze mondiale groei) en hoopvol licht (goed beheerde bedrijven, solide dividenden, redelijke waarderingen voor sommigen). Soms komt het heilzame licht onverwacht uit de sombere duisternis naar voren. In de zoektocht naar prestaties zal het ongetwijfeld in deze vluchtige ogenblikken geweest zijn dat de beleggingskansen in 2016 te vinden waren.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 28 oktober 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het publicatieseizoen van de kwartaalresultaten was geen onverdeeld succes, zonder dat de bedrijfsleiders zich echt negatief uitspraken over het huidige zakenklimaat. Sommige bedrijven publiceerden behoorlijke resultaten (Sanofi, Total, BNP Paribas, STM, LVMH, Volkswagen), andere stelden teleur (Capgemini, Publicis) of stelden hun doelstellingen...
2016-10-28