21 Oktober 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De vergadering van de ECB eerder deze week leverde zoals verwacht niets op. De huidige situatie rechtvaardigde geen versnelling of stopzetting van het accommoderende monetaire beleid. Het zou ook te gevaarlijk geweest zijn om nu met een verrassende beslissing te komen in het vooruitzicht van de rente-ingreep van de Fed in december of de komende belangrijke politieke afspraken.

China van zijn kant stelde niet teleur met de publicatie van het belangwekkende cijfer van de bbp-groei. Tijdens het derde kwartaal bedroeg die 6,7 % op jaarbasis, net als de twee vorige kwartalen. Een interessant punt in deze statistiek is de goede dynamiek van de vastgoedsector en de overheidsinvesteringen, twee sectoren die ondersteund worden door de gezagsdragers in Peking. Het is altijd mogelijk om kritiek te geven op de statistieken en hun waarheidsgetrouwheid, maar qua dynamiek kan bevestigd worden dat de cijfers er niet op achteruitgaan. De publicaties van bedrijven in het luxesegment vertonen zelfs een verbetering.

Laten we nog even in het Verre Oosten blijven, waar een oude les van Confucius duidelijkheid zou kunnen brengen voor de belegger die zich verloren en vertwijfeld voelt door de nulrente en de aanhoudende fiscale druk. De grote Chinese wijsgeer formuleerde de drie volgende adviezen: “Als je één jaar vooruitkijkt, plant dan rijst. Als je tien jaar vooruitkijkt, plant dan bomen. Als je honderd jaar vooruitkijkt, onderwijs dan je kinderen.” Die principes zouden we kunnen overzetten naar de huidige spaaromgeving. Op korte termijn (minder dan een jaar) zal de belegger investeren in kortlopende obligaties en zijn coupon jaarlijks of halfjaarlijks kunnen ontvangen, zoals de boer op zijn rijstveld zijn rijst oogst (sommige rijstteelten kunnen immers meerdere oogsten per jaar opleveren). Maar elk jaar zal hij opnieuw beleggen (herplanten) om zijn vergoeding te krijgen. De belegger die tien jaar voor zich heeft, zal investeren in aandelen, zoals de boomkweker die fruitbomen aanplant om drie of vier jaar later de eerste vruchten te oogsten.

De belegger die een leven voor zich heeft (honderd jaar), zal de studies van zijn kinderen moeten betalen (zodat ze zijn welverdiende pensioen kunnen financieren), maar zal ook moeten investeren in een lang geïndexeerde rente. Naast vastgoed, dat nog altijd wordt beschouwd als een belegging op zeer lange termijn (vooral door de Fransen), kan hij ook kiezen voor aandelen en vooral aandelen die hoge dividenden uitkeren, want het zijn vaak de dividenden die de basis vormen voor duurzame prestaties.

Tegen het einde van het jaar zal de Europese belegger zich niet bekeren tot de leer van Confucius, maar het is altijd nuttig eraan te herinneren dat elke belegging in de eerste plaats overeenstemt met een horizon.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 21 oktober 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De vergadering van de ECB eerder deze week leverde zoals verwacht niets op. De huidige situatie rechtvaardigde geen versnelling of stopzetting van het accommoderende monetaire beleid. Het zou ook te gevaarlijk geweest zijn om nu met een verrassende beslissing te komen in het vooruitzicht van de rente-ingreep van de Fed in december of de komende...
2016-10-21