14 Oktober 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Economisch misbruik is als alcoholmisbruik: er is de onvermijdelijke dag erna … Dat zei ooit John Kenneth Galbraith, de gezaghebbende econoom die van 1961 tot 1963 ook ambassadeur van de Verenigde Staten in India was. Ook financieel misbruik of in de huidige situatie misbruik van obligaties zal zijn onvermijdelijke kater opleveren. De spaarders blijven deze activaklasse halsstarrig in de bovenste lade leggen, want ook dit jaar belegden ze meer dan $ 33 miljard of een totaal van $ 158 miljard in obligatie-ETF’s van ‘investment grade’-kwaliteit. Angst voor een recessie, angst voor slechte cijfers van de Chinese economie, angst voor een permanente deflatie, angst voor een ineenstorting van de beurzen, angst voor de komende verkiezingen, angst voor militaire conflicten, momenteel lijkt alles een verantwoording voor deze aanhoudende tendens. Nochtans zou deze onstilbare honger weleens zeer zwaar op de maag kunnen liggen wanneer het obligatiescenario een andere wending neemt.

Dat verklaart overigens waarom de centrale bankiers zich zo ongemakkelijk voelen om hun monetaire beleid bij te sturen. De herstellende grondstoffenprijzen zullen de inflatie-indexen doen stijgen. Ook de terugkeer van de protectionistische neiging overal ter wereld zou een einde kunnen maken aan de grote desinflatoire beweging die zich inzette met de opmars van de globalisering.

Voor de rest van het jaar blijven nog veel twijfels. De macro-economische voorspellingen voor 2017 zullen door de gedachten van de beleggers beginnen te dwalen. Die zijn steeds meer verdeeld tussen een rampscenario voor financiële activa en de hoop op een reëel positief rendement op tastbare activa (aandelen van bedrijven). Voorlopig is er nog steeds een uitstroom voor de Europese aandelen, wat wijst op een toenemende desinteresse van de beleggers voor deze activaklasse die ze zoveel verwijten toewerpen (onveiligheid, volatiliteit, te grote risico’s, ondoorzichtigheid, complexiteit). Laten we toch maar hopen dat op een dag diezelfde beleggers hun mea culpa zullen slaan door op lange termijn opnieuw koopbereid te worden voor genoteerde Europese bedrijven.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 14 oktober 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Economisch misbruik is als alcoholmisbruik: er is de onvermijdelijke dag erna … Dat zei ooit John Kenneth Galbraith, de gezaghebbende econoom die van 1961 tot 1963 ook ambassadeur van de Verenigde Staten in India was. Ook financieel misbruik of in de huidige situatie misbruik van obligaties zal zijn onvermijdelijke kater opleveren....
2016-10-14