7 Oktober 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het getalm van de centrale banken, de verkiezingsafspraken en de Brexit blijven voor bezorgdheid zorgen op de markten; het pond zakt verder weg en nadert de pariteit met de euro, terwijl de lange rente onder druk staat. Opmerkelijk was wel dat de Italiaanse schatkist een obligatie op 50 jaar uitgaf met een rente van om en bij de 2,85 % voor een bedrag van € 5 mld. en een vraag vanwege de beleggers die op € 18,5 mld. wordt geraamd! De lening verliest echter reeds drie punten op de eerste noteringen ...

Aan de macro-economische einder verscheen een lichtpuntje van hoop. De PMI-indexen van de verwerkende industrie herstellen in de meeste geïndustrialiseerde landen. Nadat hij begin dit jaar uitbodemde (50), flirt de wereldwijde PMI-index van de verwerkende industrie reeds met een niveau van 52, met name dankzij het einde van de afbouw van de industriële overcapaciteit in China. In de ontwikkelde en/of sterk gedigitaliseerde economieën leveren diensten de belangrijkste bijdrage tot het bbp. Nochtans trekt de industrie nog een belangrijke kapitaal- en investeringsmassa naar zich toe, zoals in het geval van de oliesector. Deze verbetering van de industriële component zou de wereldwijde groeivooruitzichten kunnen versterken en de mogelijkheid van een algemene prijsdaling afwenden. Sinds de twee grote crisissen 2008-2011 worden de debatten immers gedomineerd door de thema’s van de aanhoudende wereldwijde deflatie en de onstuitbare veroudering van de Europese economische ruimte.

In de eurozone zijn de inflatiecijfers nog laag (0,4 % voor september), maar dit is wel het hoogste niveaus sinds juli 2014. In de Verenigde Staten worden de eerste loonspanningen merkbaar en de onderliggende inflatie gaat in de richting van de 2 % (1,7 %). Met de prijsopvering van het vat ruwe olie zullen de olieproducerende landen (Rusland, Brazilië, Saoedi-Arabië) opnieuw over een budgettaire marge beschikken. De grote oliemaatschappijen, die hun investeringsprogramma drastisch terugschroefden, zullen die investeringen nu moeten hernemen om hun reserves op peil te brengen. Deze virtueuze inflatiecirkel zal uiteraard enkele jaren in beslag nemen en veronderstelt dat er zich in tussentijd geen belangrijke economische crisis voordoet. Maar net als in de jaren 1980, toen geen enkele belegger zich kon inbeelden dat de inflatie dertig jaar later 0 % zou bedragen, achten nu, in 2016, veel beleggers een terugkeer onrealistisch...

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 7 oktober 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het getalm van de centrale banken, de verkiezingsafspraken en de Brexit blijven voor bezorgdheid zorgen op de markten; het pond zakt verder weg en nadert de pariteit met de euro, terwijl de lange rente onder druk staat. Opmerkelijk was wel dat de Italiaanse schatkist een obligatie op 50 jaar uitgaf met een rente van om en bij de 2,85 % voor...
2016-10-07