30 September 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Ook deze week zorgde het nieuws uit de Duitse banksector voor beroering. De aan Deutsche Bank opgelegde boete (14 md$) herinnert de beleggers aan het gevaar van investeringsbankactiviteiten in Amerika. Tegelijk wordt ook het concept van “Deutsche Qualität” in vraag gesteld, nadat het al een flinke knauw had gekregen door de Dieselgate-affaire bij Volkswagen. Toch zou deze situatie paradoxaal genoeg kunnen bijdragen tot een vreedzame oplossing voor de bezorgdheid omtrent de Italiaanse banken in de eurozone. Matteo Renzi had al te kennen gegeven, terecht overigens, dat de Italiaanse banken niet noodzakelijk de minst solide en minst gedisciplineerde waren.

Het was overigens geen slechte week voor alle sectoren. De verrassende beslissing van de OPEC op haar vergadering in Algiers om de productie met 750.000 vaten per dag te verlagen, ondersteunde de petroleumwaarden (majors en diensten aan de oliesector). Na de banken tijdens de zomer is het dus een nieuwe “value”-sector die enigszins opnieuw in de gunst zou kunnen komen bij de beleggers. Ook grondstofproducerende landen zouden kunnen profiteren van dit betere momentum. De prijzen van een aantal grondstoffen hadden in het zog van de opvering van de olieprijs sinds februari reeds een stijging ingezet (steenkool, palladium, nikkel of metalen – LME-index). Aangezien de wereldwijde groei vandaag geen hoge toppen scheert, werden bepaalde productieovercapaciteiten teruggebracht, met name in China. Nu er opnieuw een mini-haussecyclus op gang is gekomen voor grondstoffen, zou dat de in de Verenigde Staten reeds zichtbare inflatoire spanning verder in de hand kunnen werken. Deze omgeving zou ook gunstig kunnen zijn voor de bedrijfsinvesteringen (met name in de energiesector) die in de Verenigde Staten al sinds enkele maanden in het slop zitten.

Op de obligatiemarkt brachten de centrale banken de beleggers in een toestand van verlamming waaruit ze vandaag moeilijk kunnen ontsnappen. De volgende belangrijk gebeurtenis zal plaatsvinden in december, wanneer de Fed zal beslissen over een renteverhoging. Tot dat moment blijven de beleggers zitten met verkiezingskoorts.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 30 september 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Ook deze week zorgde het nieuws uit de Duitse banksector voor beroering. De aan Deutsche Bank opgelegde boete (14 md$) herinnert de beleggers aan het gevaar van investeringsbankactiviteiten in Amerika. Tegelijk wordt ook het concept van “Deutsche Qualität” in vraag gesteld, nadat het al een flinke knauw had gekregen door de...
2016-09-30