23 September 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

“Als we willen dat alles blijft zoals het is, dan moet alles veranderen.” Deze beroemde uitspraak van Tancredi, de neef van prins Salina in de roman “Il Gattopardo” van Giuseppe Tomasi di Lampedusa, zou perfect van toepassing kunnen zijn op de centrale banken en op hun lofzangers. Zij laten uitschijnen hun monetair beleid te willen veranderen zonder echt over te gaan tot een normalisering. Tijdens hun laatste vergaderingen beslisten de BoJ en de Fed eindelijk om te temporiseren, wat meteen voor een technisch opveren van de Europese aandelenmarkten zorgde. Betekent dit dat we blij moeten zijn met de aanhoudend lage rentevoeten en een wereldwijde groei die lager is dan tijdens de vorige cycli? Hoegenaamd niet. Het monetair beleid stoot tegen de grenzen van zijn nut aan en het lijkt alleen nog te dienen om de beleggers gerust te stellen. Die kopen steeds meer obligaties om hun pathologische angst voor het einde van de wereld te sussen.

Toch riskeert de korte rente opnieuw te stijgen in de Verenigde Staten (in december van dit jaar, net als in 2015), maar het staat niet vast dat de rentecurve meteen steiler zal worden. Europese aandelen worden nog steeds geconfronteerd met de uitstap van beleggers, maar vorige week zagen we slechts 1,8 miljard dollar wegvloeien uit Europa, tegenover 2,5 miljard dollar de week tevoren. Aan politieke obstakels is er alvast geen gebrek en de politieke leiders slagen er voorlopig niet in de onzekerheid met hun woordenvloed te verdrijven.

De verkiezingsafspraken en hun reeks van voorbeschouwingen zouden wel opnieuw voor instappunten kunnen zorgen, want net als in februari of in juni naar aanleiding van het Brexit-referendum, brengen stresspieken en opflakkerende volatiliteit altijd opportuniteiten met zich mee om Europese aandelen te kopen tegen interessante voorwaarden.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 23 september 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

“Als we willen dat alles blijft zoals het is, dan moet alles veranderen.” Deze beroemde uitspraak van Tancredi, de neef van prins Salina in de roman “Il Gattopardo” van Giuseppe Tomasi di Lampedusa, zou perfect van toepassing kunnen zijn op de centrale banken en op hun lofzangers. Zij laten uitschijnen hun monetair beleid...
2016-09-23