2 September 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

In de verdovende warmte van een zonnige zomer profiteerden de beleggers van een ingedommelde aandelenmarkt met toch een aantal verrassende sectorale tendensen die het vermelden waard zijn. Ondanks de twijfels rond het reddingsplan van de Italiaanse banken behoorden de Europese banken de voorbije maand tot de best presterende aandelen (bijna 13 % voor de DJ Stoxx Banks-index). Na jaren van reglementaire onderdrukking en populistische beschuldigingen van beleidsmakers, ziet het ernaar uit dat de banken op middellange termijn iets meer bewegingsvrijheid gaan krijgen. De wens van de politieke verantwoordelijken is immers dat de banken de groei gaan ondersteunen. Het zou dus kunnen dat ze deze keer buiten schot zullen blijven voor de aanmaningen van de experts van het comité van Bazel.

Een andere opvallende tendens van de voorbije zomer was dat kleine en middelgrote beurskapitalisaties het beter deden dan de grote. Een verklaring is enerzijds de kwaliteit van hun resultaatpublicaties, maar anderzijds ook de aangekondigde fiscale maatregelen (met name in Frankrijk). Kleine en middelgrote kapitalisaties zijn in geringe mate vertegenwoordigd in de ETF’s en blijven onder de radars van de uitwaartse stromen van passief beheer. Ook al vielen de macro-economische tendensen van de eurozone enigszins terug in augustus, de discours van de managers die wij sinds een week zien, blijken nog steeds geruststellend.

Op internationaal niveau zien we een heuse heropleving bij de opkomende landen. De afzetting van Dilma Rousseff werd andermaal toegejuicht door de Braziliaanse Bovespa-index. Latijns- en Midden-Amerika evolueren in de richting van globalisering en een opener beleid. Alleen Venezuela biedt weerstand, maar de laatste betogingen voor een referendum om de regering Maduro af te zetten is wellicht de voorbode van een toekomstige koerswijziging. In Cuba tot slot, landde voor het eerst een commerciële vlucht uit de Verenigde Staten.

In de Verenigde Staten kijken alle marktoperatoren met argusogen naar de werkgelegenheidscijfers in een poging om een datum te kunnen kleven op de komende renteverhoging door de Fed. In Europa blijven de aandelenmarkten helaas te afhankelijk van de politieke agenda en niet ongevoelig voor de onzin die doorgaans wordt verkocht in de aanloop naar verkiezingsperiodes.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 2 september 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

In de verdovende warmte van een zonnige zomer profiteerden de beleggers van een ingedommelde aandelenmarkt met toch een aantal verrassende sectorale tendensen die het vermelden waard zijn. Ondanks de twijfels rond het reddingsplan van de Italiaanse banken behoorden de Europese banken de voorbije maand tot de best presterende aandelen (bijna...
2016-09-02