26 Augustus 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Tijdens de laatste week van de zomervakantie vertoonden de markten een zekere stuurloosheid, wellicht in afwachting van een turbulenter najaar. Uit de indexen van het ondernemersklimaat in Frankrijk (PMI) en Duitsland (IFO) bleek een relatieve zwakte voor augustus, maar de gegevens zijn globaal genomen bevredigend voor de twee grootste economieën van de eurozone. Duitsland blijft overschotten realiseren (€ 18,5 mld. in juni) en Frankrijk noteert in juli opnieuw een lichte daling van de werkloosheid (19 100 werkzoekenden minder). De groei van de eurozone lijkt niet te verzwakken, de Verenigde Staten houden goed stand en China is niet ineengestort. De opvering en daaropvolgende stabilisering van de grondstoffenprijzen (met name olie) is eveneens een goede zaak en verkleint voorlopig het risico op een implosie van grondstoffenproducerende groeilanden. Zo is de prijs van nikkel met 15 % gestegen sinds het jaarbegin en ging de Nyse Arca Steel Index bijna 50 % hoger.

Ook al blijkt uit de cijfers van de wereldwijde handel geen versnelling, alle elementen bevestigen een stabilisering van de mondiale macro-economische situatie. Met de hulp van de centrale banken profiteren de economische spelers van de historisch lage financieringskosten om fusies en overnames te starten met een onmiddellijk positief effect op de winst per aandeel: Téléperformance/LLS, Syngenta/ChemChina, Pfizer/Medivation en daarnaast zijn er nog de geruchten over een toenadering tussen Linde en Praxair als tegenzet voor Air Liquide.

De schaduwzijde in dit plaatje is niet van economische, maar veeleer van politieke aard. De Amerikaanse verkiezingen komen dichterbij. We worden overstelpt met peilingen en in landen als Italië en Frankrijk doemen sombere scenario’s op in de aanloop naar de volksraadplegingen. Zoals vaak gebruiken beleggers angst als rechtvaardiging voor een steeds meer aarzelende houding tegenover aandelen, in het bijzonder de Europese. Feit is dat we in de ontwikkelde democratieën een steeds grotere afkeer van de kiezers vaststellen voor de elites, die vaak elke voeling met de werkelijkheid hebben verloren of verontwaardiging oproepen door hun gedrag. Voor de markten lijkt het echte risico zich veeleer bij de obligaties te situeren, met een onverwachte opflakkering van de inflatie. Indien de gegevens over een versnelde stijging van de lonen bevestigd worden in de Verenigde Staten (+2,6 % voor het gemiddelde uurloon), zal de Fed mogelijk genoodzaakt zijn haar monetaire beleid sneller bij te sturen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 26 augustus 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Tijdens de laatste week van de zomervakantie vertoonden de markten een zekere stuurloosheid, wellicht in afwachting van een turbulenter najaar. Uit de indexen van het ondernemersklimaat in Frankrijk (PMI) en Duitsland (IFO) bleek een relatieve zwakte voor augustus, maar de gegevens zijn globaal genomen bevredigend voor de twee grootste...
2016-08-26