19 Augustus 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De zomer van 2016 verloopt zonder drama’s of ontsporende volatiliteit. Eind juni hadden de Britten wel degelijk geprobeerd om als eerste te schieten met de Brexit. Maar uiteindelijk beslisten de markten dat dit referendum een geografisch beperkte gebeurtenis zou blijven (een mening die wij delen), omdat het risico voor de beleggers niet zozeer een uitstap van een land uit de Europese Unie is, maar wel degelijk een uitstap uit de eurozone. Het is overigens vrij grappig vast te stellen hoe de nieuwe Britse regering de datum van de Brexit tracht vooruit te schuiven tot 2019 onder meer of minder valse voorwendsels (de teams zijn nog niet voorbereid en er zitten verkiezingen aan te komen in Frankrijk …). De premissen voor een economische vertraging zouden al lokaal voelbaar zijn: prijsinflatie voor ingevoerde producten (auto’s en benzine), eerste daling van de huurprijzen sinds 2010 en erosie met 10 à 15 % van het pond tegenover een korf van munten. Voor het ogenblik behouden de Britse burgers het vertrouwen, misschien gesterkt door de medailleoogst van hun atleten op de Olympische Spelen. Ook de toeristen ondersteunen blijkbaar de consumptie dankzij de daling van het pond tegenover hun munt.

In Frankrijk zien we een futloze bbp-groei tijdens het tweede kwartaal, hoewel de verwachting voor het hele jaar nog steeds tussen de 1,3 % en 1,6 % bedraagt. De werkloosheid daalde verder onder de 10 %-drempel, wat de tewerkstellingsgraad op het niveau van het derde kwartaal 2012 brengt. Dit herstel wordt uiteraard getrokken door de groei van de Europese partners en met name Duitsland, dat tijdens het tweede kwartaal een goed activiteitsniveau liet optekenen. Ondanks de aanslagen, de stakingen en de trage en onvolledige structurele hervormingen profiteert Frankrijk van de dynamiek van zijn bedrijven en een fors consumptieniveau.

De markten zullen binnenkort de vakantieperiode afsluiten met de vaststelling dat de prestaties alle volatiliteitspieken nagenoeg hebben uitgeveegd, behalve dan in Italië en in Zuid-Europa in het algemeen. Het economische en monetaire landschap lijkt op dat van voor de zomer. Zij die in hun allocatie de voorkeur gaven aan staatsobligaties van de kernlanden van de eurozone zullen beweren de Europese politieke maalstroom te hebben gezien (Brexit, Italiaans referendum) en een ineenstorting van de wereldwijde groei … die nog niet heeft plaatsgevonden. Zij die opteerden voor een risicohoudende belegging in aandelen zullen een meer volatiel en gewaagd parcours hebben gekozen, ondanks de onmiskenbare intrinsieke kwaliteiten van deze activaklasse. Uiteindelijk zal de zoektocht naar rendement voor de belegger even moeilijk, onvoorspelbaar en adembenemend blijken als de race naar olympische medailles.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 22 augustus 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De zomer van 2016 verloopt zonder drama’s of ontsporende volatiliteit. Eind juni hadden de Britten wel degelijk geprobeerd om als eerste te schieten met de Brexit. Maar uiteindelijk beslisten de markten dat dit referendum een geografisch beperkte gebeurtenis zou blijven (een mening die wij delen), omdat het risico voor de beleggers niet...
2016-08-19